Начало > Мисли и цитати

Резултат от търсене

Лев Толстой (1828-1910) - велик руски писател

Категория: Поети и писатели

"Когато човек приеме истинската вяра в Бога, с него става това, което става в тъмна стая, когато се запали лампа в нея. Всичко в душата става ясно и весело."

"Колкото по-дълбоко съзнавам живота, толкова по-малко вярвам в унищожението му след смъртта."

"Знанието смирява великия, учудва обикновения и надува малкия човек."

"Религиозно съзнание съществува във всяко общество. Ако ни се струва, че в обществото няма религиозно съзнание, то ни изглежда така не защото в действителност го няма, а защото не искаме да го видим. А не искаме да го видим, защото то изобличава нашия несъгласен с него живот."

"Любовта е съществената и разумна дейност на човека. Любовта е най-рационалното и най-лъчезарното състояние на душата. Любовта е действителното върховно благо, което разрешава всички противоречия на живота. Любовта пропъжда не само страха от смъртта, но и нуди човека да се жертва за другите."

"Любов, това е цял океан в една сълза, седем небеса в един поглед, вихрушка в една въздишка, светкавица в едно допиране, милион години в една минута."

"Всяко нещо можем да познаем само когато дойдем близо до него. И Бога можем да познаем, като се доближим до Него. До Бога можем да се доближим, като вършим добро. Колкото повече се приучим на добър живот, толкова по-отблизо познаваме Бога. И колкото повече познаваме Бога, толкова повече обичаме хората."

"Най-верният белег на истината е простота и яснота. Лъжата е винаги сложна, превзета и многословна."

"Животът на човек без вяра е живот на животно."

"Изкуството, което си е поставило за цел да доставя развлечение, не само че прилича на проституция, но не е нищо друго освен проституция."

Ново търсене