Начало > Мисли и цитати

Резултат от търсене

Виктор Юго (1802-1885) - френски поет

Категория: Поети и писатели

"Смъртта казва на заминаващия: “Ела и живей”, а на оставащия: “Иди и люби”."

"Съвестта е Бог в човека."

"Човек е създаден не за да влачи вериги, а да лети над земята, широко разперил криле."

"В света има само две достойнства, пред които можем и сме длъжни да се прекланяме: гениалността и сърдечната доброта."

"Дългът е начало на робството, даже на нещо, по-лошо от робство, защото кредиторът е по-неумолим от робовладелеца – той владее не само вашето тяло, но и вашето достойнство и може при удобен случай да му нанесе тежки оскърбления."

Ново търсене