Начало > Човешкото сърце
Картина 3
Google

Картина 3 - Покаяното сърце

Тази картина показва състоянието на един грешник, който действително се е преклонил и покаял от греховете си. Може само да си напомни многото страшни и тежки грехове, които е имал и за които Исус е умрял на кръста. Когато той гледа кръста който му разкрива ангела на Божието Слово, в него гори напълно съкрушението и той от цяло сърце се кае за своите многочислени грехове и неговото сърце е тъжно. Когато той си представи голямата Божия любов, която се открива в Исуса Христа, тази любов нахлува в сърцето и той започва да разбира, че Исус Христос Божият син е дошел да вземе тези грехове и да умре доброволно на негово място. Фактът, че Исус Христос, бичуван бе коронясан с трънен венец, че неговите ръце и нозе бяха прободени с гвоздеи, че Той умря на Голгота за нашите грехове, разчувствуват дълбоко разкайващия се грешник. Ако той чете Словото Божие, може да се види в него като в огледало и все повече идва до съзнанието, колко далеч се е отклонил от Бога и колко много е нарушил неговите заповеди. Той е дълбоко съкрушен и когато той излее своето сърце пред Бога, при него се приближава Исус. Любовта и мирът Божий изпълват неговото сърце, когато той започне да разбира че “кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грях”. – I Йоаново 1:7. Господ е близо при онези, които са със съкрушено сърце и спасява онези, които имат смирен дух”. – Пс. 34:18. По нататък Словото Божие казва: “... Но Аз ще погледна на съкрушения духом и на оногоз, който трепери от Словото ми”. – Исая 66:26. Св. Дух му повтаря тихо думите на Исуса: “Сине мой (дъще моя) иди си с мир, твоите грехове са простени”. Гледайки на кръста, винаги той вижда пролятата кръв на Исуса и вярва, че тя е пролята нацяло лично за него. Той се чувствува повече и повече облегчен от товара на греха. Той разбира факта, че Исус беше наранен заради престъпленията ни и за нашите грехове беше прободен. Той взе нашите болки и болести. Бог нанесе на Него всичките наши грехове. Исая 53:3. Светлината на Св. Дух изпълва неговото сърце, което преди това е било завладяно от пълна тъмнина. “Ако вашите грехове са червени, ще станат бели като сняг”. – Исая 1:18. “И ако са като мораво ще станат като бяла вълна”. “Сам Духът свидетелствува наедно с нашия дух, че ние сме чада Божии”. – Римл. 8:16. Той сега е сигурен, “че всеки който повярва в Него не ще погине, но ще има живот вечен”. – Йоан 3:16. Защото “в Него имаме изкупването чрез кръвта Му, прощение на прегрешенията по богатството на Неговата благодат”. – Ефес 1:7. Желанието на грешника е направило място на горящото желание само за Бога да живее и Нему да служи, Нему, “Който пръв възлюби нас”. Вместо да люби света, той люби Бога и божествените неща.

В тази трета картина се откриват животните (греховете), които се намират извън сърцето на тези хора. При това сатана не е напуснал с удоволствие своето някогашно обиталище и поглежда обратно с надежда, отново да може да се върне там. Затова Исус Христос ни приканва да сме будни и да се молим и да се противопоставим на дявола и той ще побегне от нас.

Предишна: Картина 2   |   Следваща: Картина 4