Начало > Човешкото сърце
Картина 4
Google

Картина 4 - Сърцето, което е съразпънато с Христа

Тази картина показва онзи вярващ, който е намерил мир в пълнота чрез нашия Спасител Исус Христос “А аз да не бъде да се хваля освен с кръста на Господа нашего Исуса Христа, чрез когото е светът за мене разпет и аз за света”. – Галатяном 6:14.

Исус е умрял на кръста “за да бъдем мъртви към греха и живи към правдата”. – I Петр. 2:24 в. “Прочее казвам ви: Ходете по Дух и няма да извършвате похотите на плътта”. – Галат. 5:16. Галатяном 5:25 ни казва: “Ако Духом живеем, Духом и да ходим”.

Върху тази картина ние ние виждаме също стълбът, на който Исус бе вързан, след като бе съблечен. Далече можем да видим камшика и бича, с които те жестоко Го удряха. “Наказанието лежи на Него, за да имаме ние мир ... обаче Той бе биен заради нашите престъпления”. Ирод и неговите хора Му се подиграваха, тогава Го взеха, облякоха Го с пурпурна мантия, след което Го удряха с тръстика по главата и Му сложиха трънен венец. В десницата Му сложиха вместо кралси скиптър – тръстика, падаха пред Него и Му се подиграваха: “Поздравяваме Те, Царю Юдейски!”. Заплюваха Го и Го удряха с тръстиката по главата. И като Му се подиграха, заведоха Го да го разпрат. Има много хора, които носят само името християни. Те се молят в църква, вземат Господне причастие, пеят църковни песни и същевременно разпъват своя спасител отново чрез своята злоба. “Не всеки, който ми казва: Господи, Господи, ще влезе в царството небесно, но който прави волята на Отца моего, който е на небеса. В онзи ден мнозина ще ми рекат: “Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме и не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име много чудеса сторихме? И тогаз ще им обявя: Аз никога не съм ви знаял: махнете се от мене вие, които работите беззаконие. И тъй всеки който слуша тези мои думи и ги прави, ще го уподобя на человек разумен, който е съзидал къщата си на камък; и валя дъжд и придойдоха реките и повеяха ветровете и нападнаха на къщата и не падна, защото бе основана на камък. И всеки, който слуша тези мои думи и не ги прави ще се уподоби на человек безумен, който съзида къщата си на пясък и валя дъждът и придойдоха реките и повеяха ветровете и нападнаха на тази къща и тя падна и голямо бе нейното падане”. – Матея 7:21-27. На същата картина намираме кесията на Юда, който продаде своя Господ за 30 сребърника, понеже любовта към парите бе обхванала неговото сърце и помрачи неговото съзнание. Фенерът, белезниците свидетелствуват за ноща, в която Исус беше взет от войниците. Те хвърлиха жребие за Неговите дрехи, за да се изпълни казаното чрез пророците “... Разделиха дрехите Ми помежду си и за облеклото ми хвърлиха жребие”. – Матея 27:35. Те взеха всичко от Исуса. Него обаче те отхвърлиха и казваха: “Ние не искаме този човек да владее над нас”.

Човеците желаят всички благословения от Господа: слънце, дъжд обаче не желаят да се поставят под единственият Божий авторитет. Има хора, за които Бог съществува само във време на нужда и беда.

Войниците прободоха Неговата страна с копие и “веднага изтече кръв и вода”. Преди петелът да пропее 3 пъти, три пъти Петър се отрече от Господа пред една слугиня. По-късно, обаче той се разкая и плака горчиво. Дали ти изповядваш Исуса чрез думи и промяна? Боиш ли се от човеците? Спомни си думите: “И тъй, всеки който изповяда мене пред човеците, ще изповядам и аз него пред Отца моего, който е на небеса. А който се отрече от мене пред человеците, ще се отрека и аз от него пред Отца моего, който е на небеса”. – Матея 10:32-33. Исус каза също: “И който не взема кръста си и не следва подире ми не е достоен за мене!”. Блажен тоя, който стои върху канарата Христос.

Предишна: Картина 3   |   Следваща: Картина 5