Начало > Човешкото сърце
Картина 8
Google

Картина 8 - Проклятието на греха

Тук ние виждаме отпадналия грешник, който се приближава до смъртта. Той е отблъсквал действителното разкаяние винаги за “утре”. Неговото тяло сега е пълно с болки и неговата душа е изпълнена със страха от смъртта, която идва. Призракът на смъртта идва за него в неподходящо време. Измамливите удоволствия на греха са отминали и той се вижда поставен пред ужасяващата картина на действителната смърт, като заплата на греха. Пъклените спомени надделяват, той разбира, че не може да има никаква връзка с Бога. Въпреки това, той желае да се моли, обаче той открива че не може да дойде повече в контакт с този Бог, когото е презирал тъй дълго. Неговите стари приятели се страхуват да се поставят на негово място и техните ненужни утешения не помагат. Неговите богатства – вероятно придобити по нечестни начини – не могат да удължат неговия живот, нито да спасят неговата душа, нито да успокоят смъртната борба. Той чувствува невъзможността да срещне Бога, защото дявола го е възпрепятствувал.

Всичко, което той по-рано е обичал, всичко за което той е живеел сега просветва над него подигравателно. Той започва да разбира, “че е страшно да попадне човек в ръцете на живия Бог”. – Евр. 10:31.

Той е вярвал, един ден да дойде в изправност с Бога, може би на смъртното легло, обаче сега трябва да установи, че е късно! Хиляди човеци умират от внезапна смърт без да могат да потърсят Бога върху смъртния одър. Затова е необходимо да търсим Бога, докато може да се намери. Върху нашата картина се вижда умирающия грешник без да взема участие в Святия Божий закон, пропуснал милостта, пренебрегнал Господа Спасителя, Който сега е негов съдия. Страшно е да се падне в ръцете на живия Бго и да се приеме Неговата присъда на последния съд: “Махнете се вие от мене проклети във вечния огън, който е приготвен за дявола и неговите ангели”. – Матея 25:41. “И както веднъж е определено на човеците да умрат и тогава следва съд”. – Евр. 9:27.

Предишна: Картина 7   |   Следваща: Картина 9