Начало > Човешкото сърце
Картина 9
Google

Картина 9 - Сърцето на побеждаващия

Тази картина представя един християнин, който се е борил победоносно през огъня на изпитанията и изкушенията. По всички начини той е опитал да стои здраво и да понесе докрай всичко и има повече от победа чрез Христа: “Следователно и ние, като сме обиколени от такъв облак свидетели, да отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита и с търпение да тичаме на предлежащото нам поприще, като гледаме на Исуса, началника и съвършителя на вярата, който за предлежащата нему радост претъпя кръст като презря срама и седна отдясно на престола Божий”. Евр 12:1,2.

Сатана и неговата банда са обкръжили сърцето на вярващия и се опитват отново да го отклонят от правия път. Гордостта, сребролюбието, духът на неморалността са изобразени тук заедно и с другите товари. Греховете често с ласкателство вземат различни форми и се крият под различни прикрития и имена.

Въпреки това, будният вярващ чувствува греховете също ако те са прикрити под религиозна покривка или се представят като ангел на светлината. Същевременно ти виждаш един човек, имащ в едната си ръка чаша с вино, танцуващ около вярващия стараейки се да го въведе в изкушенията и удоволствията на този свят. Тази мощ обаче няма никакъв натиск върху святия вярващ, който е умрял с Христа за греховете и света. Един друг мъж наранява дълбоко святото сърце. По този начин нараняват “така наречените вярващи” със своите клетви, неверие, подигравки и закани – като Божии неприятели отблъскват сърцето на действителните вярващи. Обаче Слава на Бога! Той е нечувствителен към това, което казват човеците и се занимава изключително с това, което Бог му говори. Той си спомня Исусовите думи: “Блаженни сте когато ви похулят и ви изгонят и върху вас рекат на лъжа всяка зла реч заради Мене. Радвайте се и веселете се, защото е голяма вашата заплата на небеса ...”. – Матея 5:11-12.

Греховете, плътта, това ще рече нашето “Аз” предприемат колкото се може повече, за да отстранят вярващия от Божията любов. Все пак можем с радост и с пълно упование да кажем с апостола: “Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли, или утеснение, глад или гонение, голота, беда или нож? Но във всичко това побеждаваме, чрез Тогози, който ни е възлюбил”. – Римл. 8:35,37.

Победителят е облечен нацяло с всеоръжието, както следва в Ефес 6:13-17: “Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в деня лукав и във всичко като надвиете да устоите. Стойте препасани с истина през чреслата и облечение с бронята на правдата и нозете ви да бъдат обути в приготвяне за благовестие на мир. А връх всичко това вземете щита на вярата, с който ще можете да угасите всичките разжажени стрели на лукавия, вземете шлема на спасението и меча на Духа, който е Словото Божие”. – Ефес. 6:13-17.

Звездата на съвестта е светла и бляскава. Сърцето на този вярващ прелива от любов и Св. Дух живее в него. Божият ангел над него (Словото Божие) му напомнят за скъпоценнте обещания за ония, които ще победят и понесат всичко докрай. “КОЙТО ПОБЕДИ, на него ще дам да яде от дървото на живота, което е всред Божия рай”. – Откр. 2:11. “КОЙТО ПОБЕДИ, ще му дам да яде от скритата манна; ще дам бяло камъче и на камъчето ново име написано”. – Откр. 2:17. “КОЙТО ПОБЕДИ, и пази докрай моите думи, нему ще дам власт над народите”. – Откр. 2:26. “КОЙТО ПОБЕДИ, той ще се облече с бели дрехи; и няма да изгладя името му от книгата на живота и ще изповядам неговото име пред Отца си и пред неговите ангели”. – Откр. 3:5. “КОЙТО ПОБЕДИ, ще го направя стълб в храма на Бога моего и няма да излезе вече вън” ... – Откр. 3:12. “КОЙТО ПОБЕДИ, на него ще дам да седне с мене на моя престол”. – Откр. 3:21.

Отворената парична кесия показва, че този вярващ жертвува всичките си пари на Бога. Вместо да пропилява своите земни блага, той ги употребява да помогне на бедните, плаща десятък (една десета част от всичкия си доход) заедно с доброволните жертви. Питата хляб и рибата означават, че той води чист живот и не прехвърля границата да се замърсява с алкохолни напитки. Той не прахосва своите пари, не замърсява своето тяло, което е Божий храм и не се упоява с цигари и други наркотични средства, но се храни с проста и здравословна храна. Неговото сърце е едно молитвено място. Той посещава редовно богослуженията в своята църква според времето и обстоятелствата. Той обича молитвата, независимо дали тя ще бъде в къщи, в семеен кръг или в тайно, защото той знае, че вярващия не може да живее без молитвено общение с Бога.

Той чете и изучава всеки ден отворената книга, Библията за да намери знание, сила, живот и светлина и непредвидени богатства. Тя е “светлина на нозете му”, меч с който той удря нападателя. Тя е скъпоценност за него, защото тя е хлябът на живота за неговата душа, водата на живота, която утолява неговата жажда. Тя е баня, в която той може да се измие, огледало в което той може да се огледа. Той обича да носи кръста си, защото той знае, че без кръст няма корона. Защото той знае, че е възкръснал с Христа за нов живот, затова той търси това, което е горе, вечните невидими неща. Той е готов да посрещне своя Бог и е като дърво насадено при водни потоци, което принася плод както пръчката на истинската лоза – принася много плод. Този човек не познава смъртен страх, защото неговото сърце е изпълнено от пълнотата на Св. Дух и Божията любов. Блажен е този, който може да каже: “Аз се подвизавах с доброто войнствуване, пътя свърших, вярата упазих, отсега нататък се пази за мене венецът на правдата”. – II Тимот. 4:7,8.

Предишна: Картина 8   |   Следваща: Картина 10