Начало > Поезия, музика, песни > Поезия
Новогодишно пожелание
Google

Новогодишно благопожелание

Да е мирна и честита и със радости обвита Новата година,
догодина, доамина!

Святостта широко, а греха дълбоко!

Мисълта в небето, трудността в морето!

Дързостта голяма, а пък страх да няма!

Звезда блести, целта държи.

Бог високо, но за нас е близо.

Надежда има, за други няма.

Вярващия в небето, невярващия в яма.

Президента и управа, нова политика стяга,

за наука за свобода, радва се и пей народа.

Да е мирно и честито и със радости обвито 2007мо лето,
да е пълно с благодат сърцето!

Данаил Радков