Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Световният съвет на църквите
ВИСШ ЕВАНГЕЛСКИ БОГОСЛОВСКИ ИНСТИТУТ
ОБЕДИНЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

Семестриална работа на тема:

“Световният съвет на църквите - история, същност, съвременно състояние, перспективи”

от ДАНАИЛ ЦВЕТАНОВ РАДКОВ, СТУДЕНТ - IV курс
КЪМ КУРСА: “Междуцърковни отношения”
ПРЕПОДАВАТЕЛ: Константин Златев

СОФИЯ, ЮНИ 2000

"Истинската църква винаги ще бъде един жив организъм, и никоя човешка организация или структура не би могла да замести духовното единство, което прави църквата единственото истински интернационално тяло в света!"
Ърл Кернс1

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение
2. Зараждане
3. Основаване и насоки
4. Какво е ССЦ
5. Какво не и не трябва да бъде ССЦ
6. Съвременно състояние
7. Оценка
8. Заключение
БИБЛИОГРАФИЯ
БЕЛЕЖКИ

Напред