Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Човекът
Човекът като личност
Google

Човекът като личност

Пластовият строеж на човека се изразява в следните нива: индивид, индивидуалност, лице и личност. Всеки е индивид като биологична единица, вид, но и индивидуалност, надарена с уникалност, неповторимост, съдържа нещо, което никога не се повтаря и не е същото. Лице съответства на библейското понятие Божий образ, Всеки идва като лице. Лицето съдържа заложби да се развива в личност – персонализация.

Когато говорим за Бог като личност, ние имаме предвид Неговите лични качества (атрибути) онтологични и нравствени. Човекът подобно е личност, защото има лични качества, които са уникални в сравнение с всички останали земни твари и на друго място уникални спрямо другите му себе-подобни.

Според пластовия строеж лицето има потенциал да бъде личност и тя става такава след уподобяване на Бога и по отношение на останалите. Личността достига своята същност във взаимоотношението с Бог и взаимоотношението си с останалите, което е и символиката на кръста на Исус – връзката по хоризонтала и връзката по вертикала.

Назад | Съдържание | Напред