Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Човекът
Систематична картина
Google

Систематична картина на човека

Човекът е една сложна система, един микрокосмос, съединен в психо-физично единство. Той е сътворен по Божий образ и подобие, като венеца на творението, най-висщ от всички земни твари, което му отрежда отговорността да бъде разпоредник на тайните Божии, представител Божий и управител Негов на земята. Той е създаден от любов и за любов, с цел да бъде с Бога и до Него. Падането му в грях го отклони от пътя, който му бе предначертан и това го отдели от Бога и Неговите повели. В своята голяма милост, Той изпрати своя Син, за да бъде Спасител, Изкупител и Възтановител на това, което бе изгубено. Кръста възвърна неговите надежди и първоначалния му замисъл и предназначение.

Назад | Съдържание | Напред