Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Човекът
Заключение
Google

Заключение

Обекта на пастирското консултиране е човека, неговия вътрешен свят, неговите нужди, неговите проблеми. Знанията по антропология ще помогнат на пастирския консултант да ги разбира, да му помага съпричастно според случая.

Съвременното общество се сблъсква с все повече и по-големи проблеми. Има много отчаяни, объркани, нуждаещи се от съвет, напътствие и насърчение хора. Световният опит показва, че светските консултанти, психо-терапевти, и др. специалисти, са не ефективни да посрещнат това предизвикателство. Не е така с духовните наставници, пастири и консултанти, които използват в своята дейност мъдростта на Божието слово, вдъхновението и благодатната подкрепа на Светия Дух. Бог има отговорите, Той е Грънчаря, който може да съедини счупения съд, да възтанови душата, да изцели раната, а ние сме негови съработници и участници в този процес. Каква голяма привилегия?

Назад | Съдържание | Напред