Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Човекът
Библография
Google

Библография

Д.Радков, Човекът и четирите му състояния в Библията, ВЕБИ – ОБФ, курсов проект по Систематично богословие, София, ноември 1998г.

Д. Киров, Ленции по антропология, ВЕБИ, София, ноември 2004г.

Д. Киров, “Трите аспекта на етиката – 1ви Антропология”, Изд. “Вяра, надежда любов”, София, 2001г.

Д. Киров, “Човекът е съработник на Бога”, Изд. “Св. Климент Охридски”, София, 1993г.

Д. Киров, “Богословие на обществения живот”, Изд. “Д.С.Киров”, София, 2003г.

А.Милев, Б. Николов, Й. Братков, Е. Пернишка, Речник на чуждите думи в българския език, Изд. “Наука и изкуство”, София, 2000г. 5 Назад | Съдържание