Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Протестантската църква
След 1989
Google

4. От 1989 до днес: “Пълна свобода”

Информация за този период мога да черпа от първа ръка, тъй като с него започва и моят християнски живот, и като цяло бях свидетел на политическите, икономическите, социалните и религиозните промени в страната ни.

След прежде-описания период на комунизъм, който е най-мрачен и в религиозно отношение, от 1989г., с неговото падане България тръгна към бързи промени във всички области на обществения живот. В духовно отношение подема бе забележителен. Гладния за Божествената истина българин, като че ли искаше да запълни половин-вековната празнота за един миг. Църквите се изпълниха до краен предел. Привлечените от Святия Дух хора от всички възрасти се обръщаха на цели хомогенни групи (движения от хора), от всички възрасти, професии и етнически групи.

В началото на периода имаше пълна свобода за всичко. Наемаха се обществени сгради за църковни мероприятия, идваха световно известни евангелизатори, които евангелизираха мнозинствата, започна да се развива голяма социална дейност. Членството на църквите се увеличи около 10 пъти и достигна над 100 000. Църковните общества от 600 през 1990 нарастват до 1450 до настоящия момент. Най-вече в големите градове като: София, Пловдив, Варна, Бургас, Шумен, Русе и др., но и по-малките градове и села са значително засегнати. Отварят се много библейски училища, засилва се разпространяването на Библията и на друга духовна литература.

На какво беше резултат този невероятен подем. На първо място на невероятното действие на Святия Божи Дух между нашия полу-езически народ. На второ на политическите промени. На трето молитвите на по-старите вярващи, въпреки което църквата като цяло не е в състояние да приобщи големия брой вярващи в своя църковен живот.

След 93та започна масова кампания срещу сектите, към които бяха причислени и евангелските църкви. Вследствие, на което започна постепенен отлив, който се почувства много през последните години. Методите се промениха от явно обществено служение към лично печелене на души.

По мое мнение днес църквата е в криза почти във всеки един аспект на своето служение. Тя се намира във втория етап на прехода, от който зависи много бъдещето на Божието дело в България. Това как ще продължим зависи от много фактори, но най-вече от нашите пастори. Дано Бог да им даде нужното смирение и мъдрост, за да разпознаят посоката, в която Той иска да вървим.

Назад | Съдържание | Напред