Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Протестантската църква
Заключение
Google

5. Заключение

През последните 100 години Протестантската църква е преминала през почти всички възможни условия на развитие и растеж. От тотално подтискане и асимилация, до пълна свобода. През тях тя е имала както външни борби, така и вътрешни противоречия; както намаляване на редиците си, така и десетократно нарастване. Използвала е всички арсенали на евангелизиране: от социална дейност до масово евангелизиране. Според мотото на настоящия проект наистина тя е правела компромиси със света като се е опитвала да спечели неговото благоволение и тогава се е отклонявала от определения и от Бога път, както е била много благославяна, когато е водела загубените души под Лоното на Отца. Ако са били водени от подобен лозунг, който издига Чарлз Спърджон преди периода, който изследвахме: “Ако Господ не се яви в най-скоро време, ще дойде следващото поколение, и следващото, и всички тези поколения ще бъдат отровени и хилави ако ние на останем верни на Бога и Неговата истина. Ние се намираме на кръстопът. Тръгнем ли надясно, нашите деца и децата на децата ще ни последват. Тръгнем ли обаче наляво, тогава поколенията, все още неродени, ще проклинат имената ни, защото не сме били верни на Бог и Неговото слово”7, то техния пример и идеал за следване Истината е достоен да се възприеме и от нас днес, които навлизаме в новия век, както и ние да го предадем на поколението вярващи след нас, за да се прослави името на Святия Бог както сега, така и за винаги. Амин.


7 Промяна - 1 декември 1996 стр. 10-11

Назад | Съдържание | Напред