Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Протестантската църква
Библиография
Google

Библиография

1. ФУРНАДЖИЕВ, Д., Г. ПОПОВ, Т. ШОПОВ, В. ХИНДАЛОВ, Х. КУЛИЧЕВ. Вестители на истината. С., Българско библейско дружество, 1994г.

2. МИТЕВ, Д. Евангелизмът. В. Търново, Филаделфия, 1992г.

3. КРАМПТЪН, Р., Кратка история на България. С., Отворено общество, 1994г.

4. СТОЙКОВ,В., История на Българска Божия Църква - есе

5. Списание Промяна - 1 декември 1996

6. ПАПРАТИЛОВ, Р., Карта на християнските молитвени домове в България. С., Нов Човек, 1997г.

7. Compton's Interactive Encyclopedia.8


8 Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The Learning Company, Inc.

Назад | Съдържание