Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Възгледът за Божието слово у реформаторите

4. Екзегетиката на реформатирете

Общ белег за реформаторите е, че те отхвърлят алегоричния подход на тълкувание и възприемат историко-граматичния. Това е наследство от хуманистите, които отхвърлят догматичния и въвеждат в науката индуктивния метод на изследване.

Лутер, Цвингли, и Калвин са владеели добре оригиналните езици (гръцки, латински, и др.), което им е помагало мнаго при прилагането на екзегетиката.

Както вече споменахме, Калвин набляга на участието на Светия Дух при написването на Св. Писание. Неговото работа е от съществено значение за уверението в истинността на Словото и за реалността на Бога и Христа. Вътрешното просветление е издигнато над разумните аргументи.

При Мено Симонс за тълкуванието водещ е Новия Завет пред Стария. Цялото писание сочи към Исус. Стария Завет преминава в Новия. Аргументира се със 2Кор. 5:17, “старото премина, ето всичко стана ново”. Твърди, че “оръжията на Стария Завет, не са оръжията на християнина".

Откриването печатната машина на Гутенберг, дава възможност за масави тиражи. Превежда се и се издава Библията, коментари, трактати, памфлети и др. Реформатирите пишат коментари върху всички книги от Новия Завет и върху повечето от Стария. Най-много коментари са писани върху посланието към Римляните, Галатяните, Псалмите, и др., Изданията са както с екзегетическа, така и с практическа насоченост. За християнския живот и вяра, и задълбочени богословски трудове: Катехизиси (Малък и Голям катехизис – Лутер), изповеди на вярата (Аугсбурската изповед на вярата); Богословски трудове (“Институтите” – Калвин; “Основи на християнската вяра” – Симонс, и др.).

Назад | Съдържание | Напред