Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Възгледът за Божието слово у реформаторите

6. Заключение

Идеята за издигане на Божието слово, Библията, като авторитет за живот и вяра, има своите наченки в пред-реформаторския период, но тя се развива и установява от Реформаторите и техните наследници. За тях то ни изявява Бога и Христос по най-ясния начин, то е източника на откровение, то посочва пътя на спасение единственно чрез вяра, чрез него говори самия Бог.

Така след мрачното средновековие се запалва една светлина, която свети и до днес, “Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътиките ми”. Изоставянето на алегоричния метод на тълкувание и приемане на историко-граматическия приближава повече читателя към същинското значение на Божиите думи. Наблега на вътрешното уверение и просветление на Св. Дух за истинността му е още едно мощно средство, което има сила да въздейства за добро. Проповядването на разбираем език, го свежда до битието и на най-обикновените прослойки от обществото.

Живеем във време, когато авторитета на Словото Божие не се почита. Света живее в бунт против себе си и против Бога. Почита се пошлото, долното и грешното. Библията е изместена много назад. Дори проповядването й в църквите, като че ли не се практикува така, както е желателно. Последните години, става модерно от амвоните ни да се разказват, евтини истории, вицове и др., които повече да развеселяват слушателите, отколкото да ги назидават и да накланят мислите им към дълбоките духовни истини.

Ако криволичим по вечния път, нека да си спомним девиза на реформацията, “назад към изворите”, и да се върнем при тях. Имаме дълбоки корени и добър пример пред нас. Нека да си спомним и думите на Лутер, използвани за мото на настоящата Курсова работа, ”Всички неща, трябва да се решават на базата на онова, което Бог ни разкрива в Своето свято Слово”.

В духа на Реформацията е да превеждаме и разпространяваме Библията, да пишем екзегетически и практически коментари върху нея, да я проповядваме. “Чети Словото, изследвай Словото, вярвай Словото, живей Слотото, проповядвай Словото”! - нека да бъдат основни начела за вяра и живот за всеки евангелски християнин.

Завършващия тези редове познава силата на Библията. Той е намерил пътя за спасение в църква, където тя се е проповядвала, както и бе свидетел на мощното и въздействие през последните 10ет години върху Българския народ, поради, което и прие следното мото за своя живот: “Посветен на един Бог, на една Книга, и на една жена”.

Назад | Съдържание | Напред