Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Възгледът за Божието слово у реформаторите

7. Библиография

1. Библия, РИ – 1938г.

2. Найденов, Е., “Богословие на реформацията” – лекции, С., ОБФ-ВЕБИ, октомври 2001г.

3. Ериксон, М., “Християнско богословие”, ИК “Нов човек”, С., 2001г.

4. Кернс, Стоянов, Златев, “Християнството през вековете”, ИК “Нов човек”, С., 1998г.

5. Лейн, Т., “Християнската мисъл през вековете”, ИК “Нов човек”, С., 1999г.

6. Фехлауер, А., “Мартин Лутер – живот и вяра”, “Нортуестърн пъблишинг хаус”, Милоуки, 1981г.

7. Калвин, Ж., “Библейско християнство”, ИК “Нов човек”, С., 2000г.

8. Григориев, В., “Религиите по света”, ИК “Хемус”, С., 1995г.

Назад | Съдържание | Напред