Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Синкретизмът в българските празници и обичаи

2. Българските празници и обичаи

Трябва да отбележим, че празниците и обичаите са били много важна част от живота на българите. Той е бил свързан с тях, както е бил свързан с земята и с домашните животни. Преди всичко те са съпътствали годишния стопанско - битов живот.3

Празниците и обичаите са взаимно свързани. Те са продиктувани от вярванията. Веригата е от три брънки: първо вяра, след това празник, който е съпътстван с определени обичаи, обреди.

В голяма част от тях има анимизъм и езически практики, за омилостивяване на зли духове или въздействие върху природните сили. Акад. Михаил Арнаудов дава смисъла на празниците и следващите ги обичаи в следния цитат:”Означават ли празниците време за почивка, за тържествен обред, за сериозни култови действия, те са същевременно най-сгоден повод за разпускане на сърцата, за веселби и забави, за хороводи, песни и игри, при които - редом с чисто поетическия катарзис - върви и магическо въздействие върху природните сили” 4.

Въпреки последното, те са имали много силен социално-обединителен ефект върху хората. Някои от тях са ежеседмичното неделно хоро, при което цялото село излиза на центъра, за да поиграе и да се разприказва с този или онзи. Вечерни седенки, когато (предимно зимата) се посещават къщи, в които младежи и девойки помагат на стопаните в къщната работа и др.

Назад | Съдържание | Напред