Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Синкретизмът в българските празници и обичаи

БИБЛИОГРАФИЯ

1. МАРИНОВ, Димитър. Народна вяра и религиозни народни обичаи. Изд. на БАН. София 1994г.

2. АРНАУДОВ, Михаил. Български народни празници. Изд. Сириус 4. Велико Търново 1996г.

3. АРНАУДОВ, Михаил. Очерци по българския фолклор - Том 2ри. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”. София 1996г.

4. ДИНЕКОВ, Петър. Български фолклор - Част първа. Изд. “Български писател”. София 1990г.

5. КОНСТАНТИНОВ, Петър. Вечният Бог. Изд. “Феникс”. София 1994г.

6. СТОЙНЕВ, Анани. Българска митология - енциклопедичен речник. Издателска група 7М +ЛОГИС. София 1994г.

7. БОТЕВ, Асен. Български тълковен речник. Изд. Ма Бе Ла.

8. ФУТЕКОВ, З. Речник на чуждите думи в българския език. Изд. Маг-77. София 1994г.

Назад | Съдържание | Напред