Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Синкретизмът в българските празници и обичаи

Бележки

1 АРНАУДОВ, Михаил. Очерци по българския фолклор - Том 2ри стр. 282

2 Религиозен историк

3 АРНАУДОВ, Михаил. Български народни празници. стр. 4

4 Пак там стр. 5

5 Пак там стр. 9

6 Пак там стр.6

7 КОНСТАНТИНОВ, Петър. Вечният Бог стр.99

8 МАРИНОВ, Димитър. Народна вяра и религиозни народни обичаи стр. 362

9 Пак там стр. 366

10 Пак там стр. 365

11 Пак там стр. 360

12 СТОЙНЕВ, Анани. Българска митология - енциклопедичен речник стр 172

13 Пак там

14 Първото е раждането на слънцето, второто е раждането на Христос, третото се разглежда в следващите редове.

15 МАРИНОВ, Димитър. Народна вяра и религиозни народни обичаи стр.390: “В българските коледни песни името “Коледо, мой Коледо ле”, както ще видим се споменава във всеки стих. Освен това, названието на деня Малка Коледа, Голяма Коледа, в който ден се е родил млада бога, показва ясно, че тук се касае за едно свръх-естествено същество, което се ражда на Коледа и в чест на туй същество се принасят жертви, предлагат се жертво-приношения, придружени с песни, игри и свирки”.

16 Пак там стр. 424

17 Пак там стр. 421: “На такава трапеза се слагат жертвоприношенията на Бъдни вечер. Жертвоприношенията са: обредни хлябове, вино, ястия и други …, които са повечето сухи плодове”.

18 АРНАУДОВ, Михаил. Български народни празници. стр. 29

19 АРНАУДОВ, Михаил. Очерци по българския фолклор - Том 2ри стр. 282

20 МАРИНОВ, Димитър. Народна вяра и религиозни народни обичаи стр. 360

21 Пак там

22 Пак там

Назад | Съдържание