Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Тертулиан
XXIII.
Google

XXIII.

За способността на християните да изгонват демони.

"….нека пред вашия трибунал доведат човек, за когото се знае, че е обладан от демон. Ако някой християнин му заповяда да говори, този дух ще признае, че е демон (което е и самата истина) така, както другаде ще се обяви за бог (което е чиста лъжа).

(п-ф 4, стр. 45)

Боговете на римляните са демони, превърнали се в богове.

През цялото време цитира различни божества, прави сравнения, противопоставя, оборва, което говори за познанието на Тертулиан на тогавашните вярвания и практики, като ги използва, за да защити истинността на християнската вяра и правота на християните. Изопачаването на истината за Христос и християните, както и хвърлянето на кал върху тях е дело на тъмните сили.

Още за екзорсизма:

15. "Цялата ни мощ и власт над тях черпи сили от произнасянето на Христовото име и от изброяването на всичко, което е надвиснало над тях като Божие възмездие чрез Христос, техния Съдия. Те се боят от Христос в лицето на Бога и от Бога в лицето на Христос, подчиняват се на Божиите и Христови служители".

16. "При нашето докосване и дихание, ужасени при вида и мисълта за вечния огън, те пряко волята си напускат човешките тела по наша заповед, опечалени и посрамени във ваше присъствие".

Назад | Съдържание | Напред