Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Тертулиан
XXXVII.
Google

XXXVII.

Християните не си отмъщават на своите врагове, а напротив ги благославят, въпреки че могат да си отмъстят на римската власт и тълпата, която ги преследва, екзекутира, осквернява гробовете им. Християните са толкова много по онова време, че дори да се вдигнат на въоражена борба, биха били повече от римските войски, те присъстват във всички прослойки на обществото:

"Ако искахме да се проявим и като отявлени ваши врагове, а не само като тайни отмъстители, нима щяха да ни липсват хора и войски? Може би маварите или маркоманите, или партите, или които и да било народи, населяващи дадена област или собствената си територия, са по-многобройни от народа, на който принадлежи целият свят. Ние съществуваме едва от вчера, а вече изпълнихме света и всичко ваше - градове, острови, крепости, муниципии, площади, лагери, триби, декурии, дори двореца, сената и форума…".

(п-ф 4, стр. 60)

Християните са най-добрите граждани на обществото, и ако биха го напуснали, на него щяха да му останат само врагове. И ако наистина са врагове, те са врагове не на човешкия род, но на човешкия грях.

Назад | Съдържание | Напред