Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Тертулиан
XLVII.
Google

XLVII.

Отново за древността на Св. Писания; то е съкровищницата на всяка мъдрост, всеки който се е домогвал до тях, философ или поет, е искал да черпи от тяхното богатство, но ги е изопачавал. Откривайки Бога, те отказват да го познаят, но започват да мъдруват. Разкрива възгледите на епикурейци, стоици, платоници и др. за Бог, Вселената, душата на човека, и др., така те изкривяват християнските писания, приспособявайки ги към техните философии.

Мерилото за ортодоксалност:

"Срещу фалшификаторите на нашето учение, веднага ще излезем с пояснението, че единственото мерило за истината е онова, което произлиза от Христос, и се разпространява от преките му ученици, спрямо които тези враждебни нему тълкуватели се оказват много късни".

(п-ф 10, стр. 74)

Назад | Съдържание | Напред