Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Тертулиан
Библиография
Google

БИБЛИОГРАФИЯ

Тертулиан, К., Апология на християнството, в сбирката "Средновековни философи", превод Стела Панайотова, У.И. "Св. Климент Охридски", С., 1994г.

Назад | Съдържание