Начало > Поезия, музика, песни > Поезия
Библията
Google

БИБЛИЯТА

Книги много по света,
Но единствена е тази, която дава светлина,
върху спасението на нашата душа.
Тя говори ни за Този, Който ням на кръст страда,
и живота даде си за нас, които бяхме в тъмнина.
Умря, но и възкръсна, точно според писаното там,
за свидетелство на всички, за Божествения план,
и възнесе се високо, чак до третото небе,
и седна Той отдясно на престола,
в ходатайството на Свойте колене.
Има още много истини, написани в нея,
и коя от тях да ви разкажа знам:
за Духът Му святи, който след това изпрати Сам.
Той не ще остави ни сираци,
но ще бъде с нас на таз земя,
и злите планове ще спира на лукавий Сатана.
Ще ни води и говори, пътя ни ще освети,
и за писаното Слово с пояснение ще ни дари.
И със силата на Бога, Духът Свят ще ни даде,
във даровете девет, ний да служим от сърце.
За да може църквата Му свята, да Го слави в този свят,
да проповядва с плам и дързост райската Му благодат.
Библията служи още за насърчение на всяко Божие дете,
което крачи в пътя тесен – нелесен,
и седемпъти пада, но пак на своите крака застава.
Книги много по света, но друга като нея не познавам,
която с радост да чета.
През векове преминала от старо време чак до днес,
за да може Бог на днешния човек надежда да даде,
и пътя верен да покаже, и никой Той да не накаже.

- Данаил Радков -