Начало > Поезия, музика, песни > Поезия
Сърце
Google

АНАТОМИЯ НА СЪРЦЕТО, КОЕТО ОБИЧА

Сърцето, което обича – един път се врича.
Сърцето, което обича – винаги бърза и тича.
Сърцето, което обича – ревнува и отрича.
Сърцето, което обича – копнее и увлича.
Сърцето, което обича – привлича.
Сърчето, което обича – в нужда се претича.
Сърцето, което обича – не наднича.
Сърцето, което обича – прелива и изтича.
Сърцето, което обича – доброто предрича.
Сърцето, което обича – говори, не срича.
Сърцето, което обича – общата полза извлича.

Врича ли се твоето сърце?
Бърза ли и тича ли?
Ревнува и отрича ли?
Копнее и увлича ли?
Привлича ли?
Наднича ли?
Прелива и изтича ли?
Доброто предрича ли?
Говори, а не срича ли?
Общата полза извлича ли?

- Данаил Радков -