Начало > Поезия, музика, песни > Поезия
Поезия
Google

Поетът с китара,

смирен пред Бога стои,

удивен от Делата Всемирни,

молитва отправя за бъдния ден,

вдъхновен за поема .... и песен подема ....