Начало > Молитва > Библейски инсайт
Некласифицирани:
Google

НЕКЛАСИФИЦИРАНИ:

Битие 32:24 А Яков остана сам. И един човек се бореше с него до зазоряване, 25 който, като видя, че не му надви, допря се до ставата на бедрото му; и ставата на Якововото бедро се измести, като се бореше с него. 26 Тогава човекът рече: Пусни ме да си отида, защото се зазори. А Яков каза: Няма да те пусна да си отидеш, догде не ме благословиш. 27 А той му каза: Как ти е името? Отговори: Яков. 28 А той рече: Няма да се именуваш вече Яков, но Израил, защото си бил в борба с Бога и с човеци и си надвил. Осия 12:4

1 Летописи 16:11 Търсете Господа и Неговата сила. Търсете лицето Му винаги. 35 И речете: Спаси ни, Боже на спасението ни, Събери ни, и избави ни от народите, За да славословим светото Твое име, И да тържествуваме в Твоята хвала.

2 Летописи 7:14 И людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си та се помолят, и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им.

Неемия 4:9 А ние се помолихме на своя Бог, и поставихме стражи да пазят против тях денем и нощем,

Псалом 27:8 Когато Ти рече: Търсете лицето Ми, Моето сърце Ти каза: Лицето Ти ще търся, Господи.

Псалом 105:3 Хвалете се с Неговото свето име; Нека се весели сърцето на ония, които търсят Господа. 4 Търсете Господа и Неговата сила; Търсете лицето Му винаги.

Псалом 145:18 Господ е близо при всички, които Го призовават, При всички, които с истина Го призовават.

Притчи 15:8 Жертвата на нечестивите е мерзост Господу, А молитвата на праведните е приятна Нему.

Еклесиаст 5:2 Не прибързвай с устата си, Нито да бърза сърцето ти да произнася думи пред Бога; Защото Бог е на небесата, а ти на земята, Затова нека бъдат думите ти малко.

Исая 55:6 Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте Го докато е близо;

Плачът на Еремия 3:41 Нека издигнем сърцата си и ръцете си към Бога, Който е на небесата,

Захария 12:10 А на Давидовия дом, И на ерусалимските жители, Ще излея дух на благодат и на моление; И те ще погледнат на Мене, Когото прободоха; И ще плачат за Него, Както плаче някой за едничкия си син, И ще скърбят горчиво за Него, Както скърби някой за първородния си.

Матей 6:5 И когато се молите, не бивайте като лицемерите; защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда. 6 А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде на яве. 7 А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците; защото те мислят че ще бъдат послушани заради многото си говорене. 8 И тъй, не бъдете като тях; защото Отец ви знае от що се нуждаете преди вие да Му искате. 9 А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! 10 да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята; 11 Дай ни днес ежедневния хляб; 12 и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници; 13 и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете.

Матей 7:7 Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори, 8 защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори. Матей 21:22; Марк 11:24

Марк 9:28 И когато влезе вкъщи, учениците Му Го попитаха насаме: Защо ние не можахме да го изгоним? 29 И каза им: Тоя род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост.

Лука 11:1 И когато Той се молеше на едно място, като престана, един от Неговите ученици Му рече: Господи, научи ни да се молим както и Иоан е научил своите ученици. 2 А Той им каза: Когато се молите, думайте: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; 3 давай ни всеки ден ежедневния ни хляб; 4 и прости греховете ни, защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не въвеждай ни в изкушение, но избави ни от лукавия. 5 И каза им: Ако някой от вас има приятел и отиде при него посред нощ, и му рече: Приятелю, дай ми на заем три хляба, 6 понеже един мой приятел дойде у дома от път, и нямам какво да сложа пред него; 7 и ако той отвътре в отговор рече: Не ме безпокой; вратата е вече заключена, и децата ми са с мене на леглото; не мога да стана да ти дам; 8 казвам ви, че даже ако не стане да му даде, защото му е приятел, то поради неговата настойчивост ще стане и ще му даде колкото му трябва. 9 И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори. 10 Защото всеки, който иска получава; който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще се отвори. 11 И кой е оня баща между вас, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък? или ако му поиска риба, наместо риба, ще му даде змия? 12 или ако поиска яйце, ще му даде скорпия? 13 И тъй, ако вие, които сте зли знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на ония, които искат от Него!

Лука 18:1 Каза им една притча как трябва всякога да се молят, да не ослабват,

Римляни 8:26 Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания;

1 Коринтяни 14:15 Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си;

Ефесяни 3:11 Според предвечното намерение, което Той изработи в Христа Исуса нашия Господ; 12 в Когото имаме своето дръзновение и достъп с увереност чрез вяра в Него;

Ефесяни 6:18 Молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии, 19 и за мене, да ми се даде израз да отворя устата си, за да оповестя дръзновено тайната на благовестието,

Филипяни 4:6 Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;

Колосяни 4:2 Постоянствувайте в молитва, и бдете в нея с благодарение.

1 Солунци 5:17 Непрестанно се молете. 18 За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.

1 Тимотей 2:8 И тъй, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце свети, а не гневни и препирливи,

Евреи 4:16 Нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.

Яков 5:16 Голяма сила има усърдната молитва на праведния.

Юда 1:20 А вие възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвета вяра и се молите на Светия Дух,

Откровение 5:8 И когато взе книгата, четирите живи същества и двадесетте и четири старци паднаха пред Агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши пълни с темян, които са молитвите на светиите.

Откровение 8:3 И друг ангел дойде, та застана пред олтара, държейки златна кадилница; и нему се даде много темян, за да го прибави при молитвите на всичките светии над златния олтар, който бе пред престола. 4 И кадилният дим се издигна пред Бога от ръката на ангела заедно с молитвите на светиите.

Назад | Съдържание | Напред