Начало > Молитва > Библейски инсайт

ОТГОВОР НА:

Йов 34:28 Така че направиха да стигне до Него викът на сиромасите, Та Той чу вика на угнетените.

Псалом 3:4 С глас извиках, към Господа; И Той ме послуша от светия Си хълм.

Псалом 4:1 Когато бях в утеснение, Ти ми даде простор; Смили се за мене и послушай молитвата ми.

Псалом 6:8 Махнете се от мене, всички, които вършите беззаконие, Защото Господ е чул гласа на плача ми; 9 Господ е послушал молбата ми. Господ ще приеме молитвата ми.

Псалом 18:6 В утеснението си призовах Господа. И към Бога мой викнах; От храма Си Той чу гласа ми, И викането ми пред Него стигна в ушите Му. Псалом 120:1

Псалом 21:2 Изпълнил си желанието на сърцето му, И от молбата на устните му не си го лишил. 4 Той проси от Тебе живот; И Ти си му дал дългоденствие до вечни векове

Псалом 22:4 На Тебе уповаваха бащите ни, Уповаваха, и Ти ги избави, 5 Към Тебе извикаха, и бяха избавени; На Тебе уповаваха, и не се посрамиха. 24 Защото не е презрял и не се е отвращавал от скръбта на оскърбения, Нито е скрил лицето Си от него; Но послуша, когато извика той към Него.

Псалом 28:6 Благословен да е Господ, Защото послуша гласа на молбите ми.

Псалом 30:2 Господи Боже мой, извиках към Тебе; И Ти си ме изцелил. 3 Господи, извел си от преизподнята душата ми; Опазил си живота ми измежду ония, които слизат в рова.

Псалом 31:22 А в тревогата си аз бях рекъл: Отлъчен съм от очите Ти: Обаче Ти послуша гласа на молбите ми, Когато извиках към Тебе.

Псалом 34:4 Потърсих Господа; и Той ме послуша, И от всичките ми страхове ме избави. 5 Погледнаха към Него; и светнаха очите им, И лицата им никога няма да се посрамят. 6 Тоя сиромах извика; и Господ го послуша, И от всичките му неволи го избави.

Псалом 40:1 Чаках с търпение Господа; И Той се преклони към мене; и послуша вика ми,

Псалом 66:19 Бог наистина послуша, Обърна внимание на гласа на молбата ми. 20 Благословен да е Бог. Който не отстрани от мене ни молитвата, ни Своята милост.

Псалом 77:1 Викам към Бога с гласа си, Да! към Бога с гласа си; и Той ще ме послуша. 2 В деня на неволята си търсих Господа,

Псалом 81:7 В скръбно време ти ме призова, и Аз те избавих; Отговорих ти в скришно място на гърма;

Псалом 99:6 Моисей и Аарон бяха между свещениците Му, И Самуил между призоваващите името Му; Те призоваваха Господа, и Той ги слушаше. 7 В облачния стълб Той им говореше; Те опазиха свидетелствата Му и повеленията, които им даде. 8 Господи Боже наш, Ти си ги слушал; Ти си им бил Бог опростител, Макар и мъздовъздател за делата им.

Псалом 106:44 Въпреки това, обаче, Той погледна на утеснението им, Когато чу вика им;

Псалом 107:6 Извикаха към Господа в бедствието си; И Той ги избави от утесненията им, 7 И заведе ги през прав път, За да отидат в населен град; ст. 13-20

Псалом 116:1 Любя Господа защото послуша гласа ми и молбите ми; 2 Понеже приклони ухото Си към мене, Затова ще Го призовавам догдето съм жив.

Псалом 118:5 В притеснението си призовах Господа; Господ ме послуша и ме постави на широко място. 21 Ще Те славословя, защото си ме послушал, И станал си ми избавител.

Псалом 119:26 Изявих пътищата си, и Ти си ме послушал;

Псалом 138:3 В деня, когато извиках, Ти ме послуша; Ободрил си ме със сила в душата ми.

Плачът на Еремия 3:57 Приближил си се в деня, когато Те призовах, рекъл си: Не бой се. 58 Застъпил си се Господи, за делото на душата ми; изкупил си живота ми.

Осия 12:4 Да! бори се с ангел, и преодоля, С плач и молба към него. Бог го намери във Ветил, и там говори с нас,

Йона 2:1 Тогава Иона се помоли на Господа своя Бог из вътрешността на рибата, като каза: 2 В скръбта си извиках към Господа, и Той ме послуша; Из вътрешността на преизподнята извиках, и Ти чу гласа ми. 7 Като чезнеше в мене душата ми, спомних си за Господа, И молитвата ми влезе при Тебе в светия Ти храм.

Лука 23:42 И каза: Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си. 43 А Исус му рече: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая.

Деяния 4:31 И като се помолиха, потресе се мястото, гдето бяха събрани; и всички се изпълниха със Светия Дух, и с дързост говореха Божието слово.

2 Коринтяни 12:8 Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мене; 9 и Той ми рече: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена.

Яков 5:17 Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца; 18 и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода си.

ПРИМЕРИ НА ОТГОВОРЕНА МОЛИТВА: Каин, Битие 4:13-15; Авраам, за син, Битие 15; Авраам, на ходатайството му за: Содом, Битие 18:23-33; Исмаел, Битие 17:20; Авимелех, Битие 20:17. Агар, за избавление, Битие 16:7-13; Слугата на Авраам, за водителство, Битие 24:12-52; Ребека, за нейните болки в бременността, Битие 25:22,23; Яков, за избавление от Исав, Битие 32:9-32; 33:1-17; Мойсей, за помощ при Червено море, Изход 14:15,16; Мойсей, при водите на Мера, Изход 15:25; Мойсей, на планината Хорив, Изход 17:4-6; Мойсей, в битката с Амаличаните, Изход 17:8-14; Мойсей, относно искането на Израилтяните за месо, Числа 11:11-35; Мойсей, за проказата на Мариам, Числа 12:13-15; Мойсей, Арааон и Самуил, Псалом 99:6.

Израилтяните за освобождение от: Египетско робство, Изход 2:23-25; 3:7-10; Деяния 7:34; Армията на Фараон, Изход 14:10-30; Царя на Месопотамия, Съдии 3:9,15; Явин, Съдии 4:3,23,24; 1 Царе 12:9-11; Амон, Съдии 10:6-18; 11:1-33; Вавилонско робство, Неемия 9:27; За Божието благоволение след смъмрянето на Азария, 2 Летописи 15:1-15.

Гидеон, когато се моли за знамението с росата, Съдии 6:36-40; Маное, когато се моли относно Самсон, Съдии 13:8,9; Самсон, когато се моли за сила, Съдии 16:28-30; Анна, когато се моли за дете, 1 Царе 1:10-17,19,20; Давид, когато попита Бог дали Кеилските мъже ще го предадът на Саул, 1 Царе 23:10-12; Давид, когато попита за Сиклаг, 1 Царе 30:8; Давид, когато попита дали да отиде в Юда след смъртта на Саул, 2 Царе 2:1; Давид, когато попита дали да се бие срещу Филистимците, 2 Царе 5:19-25; Давид, в бедствие, Псалом 118:5; 138:3; Соломон, когато се помоли за мъдрост, 3 Царе 3:1-13; 9:2,3; Илия, когато възкреси сина на вдовицата, 3 Царе 17:22; Илия, когато призова огън върху жертвата, 3 Царе 18:36-38; Илия, когато се помоли за дъжд, 3 Царе 17:1; 18:1,42-45; Яков 5:17; Елисей, когато Сирийската армия нападна Израел, 4 Царе 6:17-20;

Явис, когато се помоли за благополуие, 1 Летописи 4:10; Авия, за победа над Еровоам, 2 Летописи 13:14-18; Аса, за победа над Зара, 2 Летописи 14:11-15; Народа на Юда, 2 Летописи 15:15; Йосафат, за победа над Ханаанците, 2 Летописи 18:31; 20:6-27; Йоахаз, за победа над Азаил, 4 Kings 13:4; Свещениците и левитите, когато благославяха народа, 2 Летописи 30:27; Езекия и Исая, за избавление от Сенахирим, 4 Царе 19:14-20; 2 Летописи 32:20-23; За спасяване живота на Езекия, 4 Царе 20:1-7,11; 2 Летописи 32:24; Манасия, за избавление от Вавилонския цар, 2 Летописи 33:13,19; The Рувимците, за избавление от Агаряните, 1 Летописи 5:20; Юда, за завръщане от плена, Ездра 8:21,23; Езекил, Бог да промени начина на печене хляба на нещастието, Езекил 4:12-15; Данаил, за тълкувание съня на Навуходоносор, Данаил 2:19-23; Данаил, когато ходатайстваше за народа, Данаил 9:20-23; Данаил, във видение, Данаил 10:12; Захария, за син, Лука 1:13; Прокажения, за изцеление, Матей 8:2,3; Марк 1:40-43; Лука 5:12,13; Стотника, за слугата си, Матей 8:5-13; Лука 7:3-10; Йоан 4:50,51; Петър, когато се помоли за Тавита (Сърна) да й бъде върнат живота, Деяния 9:40; Уениците, за Петър, Деяния 12:5-17; Павел, за избавяне от смърт, 2 Коринтяни 1:9-11.

Назад | Съдържание | Напред