Начало > Молитва > Библейски инсайт

БЛАГОДАРЕНИЕ И, ПРЕДИ ЯДЕНЕ:

Исус Навин 9:14 Тогава израилтяните приеха мъжете по причина на храната им; а до Господа не се допитаха.

1 Царе 9:13 Щом възлезете в града, ще го намерите преди да се изкачи на високото място да яде; защото людете не ядат до като не дойде той, понеже той благославя жертвата; след това поканените ядат. И тъй, качете се сега, защото около тоя час ще го намерите.

Матей 14:19 Като заповяда на народа да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето и благослови; и като разчупи хлябовете, даде ги на учениците, а учениците на народа. Марк 6:41; Лука 9:16; Йоан 6:11,23

Матей 26:26 И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови, и го разчупи и като го даваше на учениците, рече: Вземете яжте; това е Моето тяло. 27 Взе и чашата, и, като благодари, даде им, и рече: Пийте от нея всички! Марк 14:22,23; Лука 22:19; 1 Коринтяни 11:24

Марк 8:6 И заповяда на народа да насядат на земята; и като взе седемте хляба благодари, разчупи и даваше на учениците Си за да ги сложат. И сложиха ги пред народа, 7 Имаха и малко рибички; и като ги благослови, заповяда да ги сложат и тях. Матей 15:36

Деяния 27:35 И като рече това, взе хляб, благодари Богу пред всички, та разчупи и почна да яде.

Римляни 14:6 Който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога; и който не яде, за Господа не яде, и благодари на Бога.

1 Коринтяни 10:30 Ако аз с благодарение Богу участвувам в яденето, защо да ме злословят за онова, за което благодаря? 31 И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава.

1 Тимотей 4:3 Запрещават жененето и заповядват въздържание от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от ония, които вярват и разбират истината. 4 Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро, и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение; 5 понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.

Назад | Съдържание