Начало > Молитва > Библейски инсайт
Библейски инсайт
Google

Библейски инсайт

“Молитвата – Библейски иснайт”, е Библейската информация, към която бихте се отправили при всякаква нужда. Тя съдържа теми с подтеми, които бр. Орвил Нейв е подредил с молитвено проникновение. Преди лична, семейна или обща молитва, можете да прочитате стих или пасаж като прелюдия към същинската молитва.

Словото Божие е живо и действено. Ние трябва да се молим според модела, който ни дава. То ни изтъква и основата, основанието на което да искаме. То ни изявява и Божията воля, която Св. Дух ще приложи лично към нашата молитва, така че тя да донесе положителен резултат и да зарадва Божието сърце.

Апостол Йоан казва, в 1во послание, гл. 5, ст. 14,15:

“И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем че получаваме това, което сме просили от Него”.   Амин.

Напред