Начало > Молитва
Молитвена броеница
Google

Молитвена броеница

Намерете молитвена броеница, или просто хубав гердан. Отброявайте всяка просба с едно мънисто, като всяко падане на мънисто да бележи края на едно моление и да означава “Амин”. Другото да бележи началото на следващо и така да продължава докато молитвената благодат протича през нас към хора, нужди, събития, нация, и.т.н. – като един непрестанен процес, в който небето и земята се свързват в едно.

Ето някои насоки за просби-мъниста:

Начало на молитвата:
- изповед на греховете и покаяние пред Бога
- благодарение за всички блага и дарове, които Бог ни е дал

Мене самия:
- да благоусявам в духовно и телесно здраве
- да чувам по-добре Божия глас и да имам ежедневно водителство
- сърцето ми да бъде винаги в истината, и да препълва с жива вяра
- да влияя за добро на мало и голямо, на близки и далечни

Семейството си (за женени):
- единство в дух и цели
- мир и спокоен микроклимат в дома
- посвещение и вярност към брачния партньор
- вяра и устояване пред изкушения и трудности
- здраве за всеки член от семейството
- спасение на невярващите си роднини
- спасение и за бъдещето на децата ни
- Бог да ги пази от вредните влияния на света
- снабдяване на текущите и дългосрочни нужди
- сигурна работа и доходи
- доходи от други източници
- за нови (богоугодни) взаимоотношения и приятелства
- с отделни личности
- с други семейства

Работата си:
- да бъда живо свидетелство на работното си място
- да има колегиалност и добър климат в колектива
- за всеки колега, с който работя по отделно
- за ръководителите
- Бог да ми даде новаторски дух и креативност на роботното място
- да усявам повече от другите и в това Бог да се прославя
- за нови възможности и придобивки
- повишаване в длъжност
- повишаване на заплатата

За приятелите:
- да ги благословим в Името на Исус
- да ги назовем по име
- да се молим за всеки по отделно според нуждата

България:
- за мира в страната
- за управниците
- икономиката и повишаване жизнения стандарт
- напредване на евангелието и спасение на народа ни

Църквата:
- за пастирите и духовните водачи
- за единство в Тялото Христово
- за чистотата и посвещението на вярващите
- за здрави Християнски семейства