Начало > За сайта
Червената линия
Google

Червената линия локализирана на тази страница има многостранно духовно и символично значение:

  1. Тя е стълб на възпоменание Божията верност и завет с нас (Бит. 35:14);
  2. Символизира Божието водителство (Из. 13:21);
  3. Връзката на небето със земята, на Бог и хората (Бит. 28:12; Йн. 1:51);
  4. Тя е “червена нишка”, която е самия Христос – Той е водеща фигура в Библията. С Него започва сътворението на света, с Него ще завърши човешката история;
  5. И накрая, тя символизира кръвта, проляна на Голготския кръст – цената за нашето изкупление.