Начало > Тълкувание на Новия Завет > Том III: От Посланието до Галатяните до Откровението
Бележки
Google

Бележки

1 Цгр. “Настоящият лукав век”

2 Цгр. “Някои”

3 В Цгр. стои “евангелие” вместо “благовестие”

4 Вместо РИ, “да бъде проклет”

5 Цгр. “определил”

6 Цгр. “Юдейските в Христа църкви”

7 Цгр. “във вас”

8 Цгр. “Петър”

9 Вместо РИ: “Ако градя изново”

10 Вместо РИ: “А обещанията се изрекоха на Авраама и на неговия потомък. Не казва: "и на потомците", като на мнозина, но като за един: "и на твоя потомък", Който е Христос”

11 Вместо РИ: “Чрез един ходатай”

12 Цгр. “Но ходатаят не е на едного”

13 Цгр. “стихиите”

14 Цгр. “Да не правите това, което искате”

15 В Цгр. словореда е разместен: “До светиите, които са в Ефес, и верните в Христа Исуса”

16 Цгр. “В небесно блаженство”

17 Вместо РИ: “свети и без недостатък”

18 Цгр. “Чрез Възлюбения си”

19 В Цгр. ст. 8 е: “Която е преумножил в нас със всяка премъдрост и разум”

20 Цгр. “По своето благоволение”

21 Вместо РИ:. “Което е положил в Себе Си”

22 В Цгр. стихът е: “В устроение на изпълнението на времената, да съвокупи в Христа всичко….”, вместо РИ: “За да се приложи, когато се изпълнят времената”

23 Вместо РИ: “По решението на Своята воля”

24 В Цгр. ст. 13 е: “На когото и вие уповахте, като чухте словото на истината, сиреч, благовестването на вашето спасение”

25 В Цгр. ст. 23 е: “Която е неговото тяло и изпълнението на тогоз, който изпълнява все во все”

26 Цгр. “Които бяхте мъртви”

27 Цгр. “Според обичаят”

28 Цгр. “отчуждени”

29 Цгр. “странни”

30 Цгр. “И без Бога бяхте не света”

31 Цгр. “проповядва”

32 Цгр. “Всичкото (цялото) здание”

33 Цгр. “На когото”

34 Цгр. “Чрез Духа”

35 Цгр. “за жилище Божие”

36 Цгр. “за вас”

37 Цгр. “за вас”

38 Цгр. “Да бъдат езичниците сънаследници”

39 Цгр. “Да съставят едно тяло”

40 Цгр. “И да са съпричастници на неговото обещание”

41 Цгр. “Чрез евангелието”

42 Цгр. “На мене най-малкият”

43 Цгр. “скърби”

44 Цгр. “От когото носи името си всяко отечествие”

45 Цгр. “вкоренени”

46 Цгр. “Да ходите”

47 Цгр. “Със всяко смиреномъдрие”

48 В Цгр. липсва “има” – “Едно тяло и един дух, както ….”

49 Цгр. “В най-долните страни на земята”

50 В Цгр. реда на думите е по-различен: “За усъвършенстване на светиите, в делото на служението, в назиданието на тялото Христово”

51 Цгр. “В съвършен мъж”

52 Цгр. “В мярата на възрастът”

53 Цгр. “Прави тялото да расте”

54 Цгр. “свидетелствувам”

55 Цгр. “да не ходите вече”

56 Цгр. “Отчуждени от животът Божий”

57 Цгр. “Заради окаменението”

58 В РИ “го” липсва: “Понеже сте чули”

59 Цгр. “С когото сте напечатани за денят на изкупуването”

60 Цгр. “Както и Бог чрез Христа ….”

61 Цгр. “ни”

62 Цгр. “Да им се не чуе нито името между вас”

63 Цгр. “идолослужител”

64 Цгр. “Ходете като чада….”

65 Вместо РИ: “плодът на светлината”

66 Вместо РИ: “Като изкупувате благовремието”

67 В Цгр. стои “пеения”, вместо “химни” в РИ

68 Цгр. “пейте и възпявайте”

69 Цгр. “покорявайте се един другиму”

70 Цгр. “в страх Божий”

71 Цгр. “покорявайте се”

72 Цгр. “както на Господа”

73 Цгр. “Господ”

74 Цгр. “Но и всеки един от вас”

75 Цгр. “Вие, чада, слушайте родителите си”

76 В РИ тази фраза липсва. В Цгр. ст. 1 е: “Вие, чада, слушайте родителите си в Господа; защото това е праведно”

77 Цгр. “раби”

78 Цгр. “но като раби Христови”

79 Цгр. “доброволно”

80 Цгр. “укрепвайте се в Господа”

81 В Цгр. ст. 12 е по-различен: “Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу управителите на тъмнотата на този век, срещу лукавите духове в поднебесная”

82 Вместо РИ: “в небесни места”

83 Цгр. “И нозете ви да бъдат обути”

84 Цгр. “бъдете бодри”

85 Цгр. “Да ми се даде слово”

86 Цгр. “раби”

87 Цгр. “заради”

88 Цгр. “в оправданието”

89 Цгр. “че всичко що ми се случи”

90 В Цгр. стихът има друг словоред: “До толкоз, щото моите за Христа окови станаха известни на всичката претория и на всички други”, словореда по-долу следва Цгр.

91 В Цгр. е “повечето от братята в Господа”, вместо РИ: “Повечето от братята на Господа”

92 В Цгр. ст. 16 и 17 са: “Едните възвещават Христа от съперничество, не с чистота, и мислят, че прилагат тъга на оковите ми; а другите от любов, като знаят, че съм настанен да защитавам евангелието”, словореда по-долу е по Цгр.

93 Цгр. “Според постоянното мое ожидане”

94 В Цгр. ст. 26 е: “Да се преумножава чрез мене вашата в Исуса Христа похвала, с моето дохождане пак при вас”

95 В Цгр. стои “съперничество”, вместо “партизанство” в РИ

96 В Цгр. ст. 6 е: “Който, в образ Божий като бе, не го помисли похищение да е равен Богу”

97 Вместо РИ: “Но се отказа от всичко”

98 Цгр. “рабски образ”

99 Цгр. “Каквото сте ме винаги слушали”

100 Цгр. “и хотението и действуванието”. В Цгр. ст. 13 е: “Защото Бог е който действа във вас и хотението и действуването според неговата добра воля”

101 Цгр. “според неговата добра воля”

102 Цгр. “между които светите”

103 Цгр. “като държите словото на вечния живот”

104 Цгр. “да се утеша духом и аз”

105 Вместо РИ: “изпратен от вас”

106 Цгр. “да допълни недостатъкът на вашите към мене услуги”

107 Вместо РИ: “впрочем”

108 В Цгр. ст. 2 е: “Пазете се от псетата, пазете се от злите работници, пазете се от лъжливото обрязване”

109 Цгр. “Които духом служим Богу”

110 Цгр. “И уверението ни не е на плътта”

111 Цгр. “и участието”

112 Цгр. “Тичам към целта”

113 Цгр. “И славата им е в срамотните им работи”

114 В Цгр. стои “жителство”, вместо “гражданство” в РИ

115 Цгр. “От дето и Спасителя, очакваме ….”

116 Цгр. “по действието”

117 Цгр. “въжделенни”

118 Цгр. “да мъдруват истото в Господа”

119 Цгр. “за нищо недейте се грижи”

120 В Цгр. фразата е: “който превъзхожда всеки ум”

121 Цгр. “ще съхрани сърцата ви”

122 Цгр. “следователно братя”

123 Цгр. “доброхвално”

124 Цгр. “ако има някоя добродетел”

125 Цгр. “това размишлявайте

126 Цгр. “всичко мога”

127 Цгр. “чрез Христа Исуса”

128 В Цгр. ст. 5 е: “Зарад надеждата, която се пази за вас на небеса ….”

129 Цгр. “във всяка премъдрост”

130 Вместо РИ: “за да издържите, и пр.

131 Цгр. “премести”

132 В Цгр. края на ст. 16 е: “…. всичкото чрез него и зарад него се създаде”

133 Цгр. “и всичко чрез него състои”

134 Вместо РИ: “който е началникът”

135 Вместо РИ: “въдвори мир”

136 Вместо РИ: “и по разположение”

137 Цгр. “Примири сега чрез тялото на Неговата плът”

138 Цгр. “ако пребъдете”

139 Цгр. “и неподвижни”

140 Цгр. “проповядваното”

141 В Цгр. “по Божие смотрение”

142 Цгр. “когото ние проповядваме”

143 Цгр. “във всяка премъдрост”

144 Цгр. “силно”

145 Цгр. “и във всяко богатство”

146 Цгр. “в него ходете”

147 Цгр. “и утвърдени във вярата”

148 Цгр. “и преуспявайте в нея с ….”

149 Цгр. “по стихиите на света”

150 Вместо РИ: “с обрязването, което е от Христа”

151 Цгр. “спогребани с него”

152 Цгр. “в което и съвъзкръснахме”

153 Цгр. “и в необрязаното си ….”

154 Цгр. “съблече”

155 Цгр. “изведе ги на позор”

156 Вместо РИ: “новомесечие”

157 Цгр. “мн. ч. съботи”

158 Цгр. “като се вглъбява”

159 Вместо РИ: “нарастване, дадено от Бога”

160 Фразата в скобките в РИ, която се намира в ст. 22, е поставена в края на ст. 21 в Цгр.

161 Цгр. “самоволно”

162 Цгр. “смиреномъдрие”

163 Вместо РИ: “но не струват за нищо”

164 Цгр. “и тъй”

165 Цгр “смиреномъдрие”

166 Цгр. “Господ”

167 В Цгр. ст 15 е: “И мир Божий да владее в сърцата, ви на който сте призвани ….”, вместо в РИ: “И нека царува в сърцата ви Христовия мир, за който бяхте и призвани ….”

168 Цгр. “Учете се и вразумявайте се”

169 Цгр. “покорявайте се”

170 Цгр. “както подобава в Господа”

171 Цгр. “чада, бъдете послушни на родителите си”

172 Цгр. “да не малодушествуват”

173 Цгр. “Раби, бъдете във всичко послушни”

174 Цгр. “Заплатата на наследието”

175 Вместо РИ: “отдавайте на слугите си безпристрастно това, което е справедливо”

176 Цгр. “и бодърствувайте в нея”

177 Цгр. “като изкупувате времето”

178 Цгр. “Аристарх, съпленникът ми”

179 Цгр. “и Марко, сродникът на Варнава”

180 Цгр. “те ми са единственните сътрудници”

181 В Цгр. фразата е: “и който всякога за вас се подвизава в молитвите”

182 Вместо РИ: “с домашната й църква”

183 Цгр. “и като прочетете писмото”

184 Цгр. “внимавай на служението”

185 Цгр. “вашето дело на вяра”

186 Цгр. “и трудът на любовта”

187 Цгр. “и търпението на надеждата”

188 В РИ тази фраза липсва. Края на ст. 3 в Цгр. е: “…. и търпението на надеждата в Господа нашего Исуса Христа, пред Бога и Отца нашего”

189 Цгр. “и с голямо удостоверение”

190 Цгр. “за да служите на живият и истинният Бог”

191 Цгр. “който ни освобождава”

192 Цгр. “с голям подвиг”

193 Цгр. “не бе от прелъгване”

194 Цгр. “нито нечистота”

195 Цгр. “нито с измама”

196 Цгр. “но бяхме тихи”

197 Цгр. “кърмилница”

198 В Цгр. стихът е: “които и Господа Исуса убиха, и своите си пророци, и нас разпъдиха, и пр.

199 Цгр. “с лице, а не със сърце”

200 Цгр. “затова”

201 Цгр. “понеже сега сме живи”

202 В Цгр. ст. 11 е: “А сам Бог и Отец наш и Господ наш Исус Христос дано управи пътя ни към вас”

203 Вместо РИ: “и Господ да ви направи”

204 Цгр. “при това още”

205 Цгр. “както сте приели”

206 В Цгр. “името” липсва, а стои само “от Господа Исуса”

207 Цгр. “във светост”

208 Цгр. “да не преминава някой пределът”

209 Вместо РИ: “който ви дава Светия Си Дух”

210 Цгр. “защото”

211 Вместо РИ: “за ония, които умират”

212 Вместо РИ: “с повелителен вик”

213 Цгр. “с глас архангелов”

214 Цгр. “и с Божия тръба”

215 Цгр. “и тъй, утешавайте се”

216 В Цгр. стои “погибел”, вместо РИ: “погубление”

217 Цгр. “утешавайте”

218 В РИ тази фраза липсва, стихът в Цгр. е, “За това утешавайте се един друг, и назидавайте един другиго, както и правите”

219 В Цгр. фразата е: “И молим ви, братя, да познавате тези, които се трудят помежду ви, и пр.

220 Цгр. “вразумявайте”

221 Цгр. “утешавайте”

222 Цгр. “немощните”

223 Цгр. “пророчества не имайте за нищожни”

224 Цгр. “Целокупен духът ви, и душата, и пр.”

225 Цгр. “Силуан”

226 Цгр. “търпение”

227 Цгр. “с ангелите на своята сила”

228 Цгр. “да даде отмъщение”

229 Цгр. “от лицето”

230 В Цгр. словореда на стиха е различен: “Когато дойде да се прослави в своите светии, и да се покаже чуден между всичките вярващи (понеже вие повярвахте в нашето свидетелство) в оний ден”.

231 Цгр. “и да изпълни, …всяко благоволение на благостта и всяко дело на вярата в сила”

232 В Цгр. словореда е разменен. Виж. предишната бележка под линия.

233 Вместо РИ: “да не се поклащате”

234 Вместо РИ: “от здравия разсъдък”

235 Цгр. “ни духом”

236 Цгр. “ни словом”

237 Цгр. “писмо”

238 Цгр. “онзи ден няма да дойде”

239 Цгр. “така щото да седне”

240 Цгр. “за да се яви”

241 Цгр. “и да ви утвърди”

242 Цгр. “повеляваме”

243 Цгр. “да се отдалечавате”

244 Цгр. “собственото ми, и пр.

245 Цгр. “заробителите”

246 Цгр. “славното евангелие”

247 Цгр. “първи”

248 Цгр. “изкупление за всички”

249 Вместо “своевременно” по средата на стиха в РИ, в Цгр. фразата е в края на стиха: “Който даде себе си изкупление за всички, свидетелство на своето си време”

250 Цгр. “ръце чисти”

251 Цгр. “трезвен”

252 Цгр. “поучителен”

253 Цгр. “не пияница”

254 Цгр. “честни”

255 Цгр. “жените им да са честни”

256 В Цгр. цитатът е: “Който се яви в плът, Оправда се в Дух, Показа се на ангелите, Проповядван биде в езичниците, Повярван биде в светът, Възнесе се в слава”

257 Вместо РИ: “Доказан чрез Духа”

258 Цгр. “показа се на ангелите”

259 Вместо РИ: “послешните времена”

260 Цгр. “всяко създание Божие”

261 Цгр. “чрез пророчеството”

262 Цгр. “с възлагането на ръцете, и пр.

263 Цгр. “не укорявай, и пр.

264 Цгр. “в числото на вдовиците да се приема, и пр.

265 Цгр. “младите”

266 Вместо РИ: “О, Тимотее! Пази това, което ти е поверено, и пр.

267 Цгр. “свето”

268 Цгр. “добрият залог”

269 Цгр. “И тъй ти, и пр.

270 Цгр. “ти претърпи злострадание”

271 Цгр “претърпявам”

272 Вместо РИ: “и учението”

273 Цгр. “раб Господен”

274 Цгр. “да се съземат”

275 В бел. на тълкуванието стои “всякога”, а в текста на Цгр. “на време и без време”

276 Цгр. “запрети”

277 Цгр. “с дълготърпение”

278 Цгр. “жертва”

279 Цгр. “остава ми венецът”

280 Цгр. “на правдата”

281 Цгр. “кожаните”

282 Цгр. “Александър ковачът”

283 Цгр. “побързай”

284 В Цгр. фразата е: “Господ Исус Христос”, а в РИ стои само “Господ”

285 Цгр. “да уредиш”

286 Цгр. “като домостроител Божий”

287 Цгр. “това свидетелство е истинно”

288 Цгр. “трезвени”

289 Цгр.”да си редят добре къщите”

290 Цгр. “народ”

291 Цгр. “окъпването на възраждането”

292 Цгр. “еретик човек”

293 В Цгр. стои “узник”, вместо “затворник” в РИ

294 Цгр. “узник”

295 Цгр. “евангелието”

296 Цгр. “раб”, или “роб” – Бел. ред.

297 Цгр. “Ако те е в нещо обидил”

298 Цгр. “Приготвяй ми обиталище”

299 Или “Откривател”, бел. ред

300 В Цгр. стихът е по-различен “Бог, който много пъти и с много начини говори в старо време на нашите отци чрез пророците, в тези последни дни говори нам чрез Сина”

301 Цгр. “чрез когото и светът направи”

302 Цгр. “държи”

303 Цгр. “греховете ни”

304 Цгр. “който прави ангелите си духове, и слугите си пламик огнен”

305 Вместо РИ: “миро”

306 Вместо РИ: “събратя”

307 Или “откривател”, този който открива Отца, дава откровение – Бел. ред.

308 Цгр. “заплата”

309 Цгр. “Защото не покори на ангелите бъдещата вселена”

310 Цгр. “Защото подобаваше на тогоз”

311 Цгр. “началникът”

312 Цгр. “Аз ще имам надеждата си на него”

313 Цгр. “семе”

314 Цгр. “братя светии”

315 Вместо РИ: “апостола и първосвещеника, Когото ние изповядваме”

316 В РИ само “Исуса”

317 Или “Посветен” – бел. ред.

318 Цгр. “всеки дом”

319 Цгр. “не ожесточавайте сърцата си”

320 Цгр. “гледайте”

321 Цгр. “ожесточи”

322 В Цгр. е: “защото някои си като чуха преогорчиха го, и пр.

323 РИ превежда “закоравяването”

324 Цгр. “моето упокоение”

325 Цгр. “упокоение”

326 Цгр. “във време на нужда” – “…. и да намерим благодат за помощ във време на нужда”

327 Цгр. “обложен с немощ”

328 В Цгр. стои “народът”, вместо РИ “людете”

329 В РИ: “и от великите дела, които въвеждат бъдещия век”

330 В Цгр. ст. 9 е: “А заради вас, възлюблени, ако и да говорим така, надеем се за нещо по добро и което принадлежи на спасение”

331 В Цгр. края на ст. 12 е: “…. на тези които чрез вяра и дълготърпение наследяват обещанията”

332 Вместо РИ: “наистина ще те благословя”

333 В Цгр. ст. 15 е: “И така с дълготъпението получи обещанието”

334 Цгр. “В което Бог, като искаше да покаже повече”

335 Цгр. “твърдо утешение”

336 Цгр. “предлежащата надежда”

337 В Цгр. втората част на ст. 19, е: “…. и който влиза в най-вътрешното на завесата”

338 Цгр. “Левиевите синове”

339 Цгр. “За когото се свидетелствува, че е жив”

340 Цгр. “съвсем”

341 Цгр. “понеже е всякога жив да ходатайства за тях”

342 Цгр. “Синът, който е съвършен въ век”

343 Цгр. “укорява”

344 Цгр. “Защото този е заветът, който ще завещая”

345 Цгр. “светая”

346 Цгр. “първата скиния”

347 Цгр. “подобие за тогашното време”

348 Цгр. “времето на поправянето”

349 Цгр. “а когато, и пр.

350 Цгр. “непорочен”

351 Цгр. “…. и всичкият народ”

352 Цгр. “светилища с ръка направени”

353 Цгр. “…. ще се яви втори път без грях”

354 Вместо РИ: “не самата същност”

355 Цгр. “отнемат”

356 Цгр. “враговете му подножие на нозете му”

357 Цгр. “разярение на огънят”

358 Цгр. “кръвта на завета”

359 Цгр. “отмъщението”

360 Цгр. “ще съди своя народ”

361 В Цгр. ст. 1 е: “А вярата е осъществувание на онези неща, за които се надеем, и изявение на неща, които не се виждат”

362 Вместо РИ: “даване твърда увереност в ония неща за които се надяваме”

363 В Цгр. е в ед. ч., “с вяра разбираме, че светът биде създаден”

364 Цгр. “защото гледаше на бъдещето мъздовъздаяние”

365 Цгр. “победиха”

366 Цгр. “затулиха”

367 Цгр. “началникът”

368 Цгр. “прелюбодейчища”

369 Цгр. “святост”

370 Цгр. “гледайте да не би да е лишен някой от Божията благодат”

371 Цгр. “да се заразят мнозина”

372 Цгр. “не намери място за покаяние”

373 Цгр. “гората”, или “планината” – бел. ред.

374 В Цгр. края на ст. 22 и 23 са: “…. небесния Ерусалим, и до безчетни ангели, При тържеството и църквата на първородните, които са написани на небеса, и при бога Съдникът, и пр.

375 Цгр. “духовете на праведните, които са стигнали до съвършенство”

376 Цгр. “ходатая”

377 Цгр. “който им говореше на земята …. който говори от небеса”

378 В Цгр. ст. 28 е: “За това, понеже приимаме царство, което се не колебае, трябва да имаме благодатта, чрез която да служим Богу благоприятно с почест и благоговение”

379 Цгр. “почест и благоговение”

380 Цгр. “нашия Бог е огън пояждащ”

381 Цгр. “братолюбието да пребъдва”

382 Цгр. “страннолюбието не забравяйте”

383 Вместо РИ: “женитбата нека бъде на почит”

384 Цариградския превод

385 Цгр. “да не е сребролюбиво поведението ви”

386 Цгр. “власт”

387 Цгр. “покорявайте се, и пр.

388 Цгр. “за да се върна по-скоро при вас”

389 Цгр. “да ви направи съвършенни във всяко добро дело”

390 Цгр. “Ветхийт с Дни”

391 или “Откривател” от откровение – този, Който открива тайни – бел. ред.

392 Цгр. “ей, амин”

393 Вместо РИ: “Господния ден”

394 Цгр. “духом”

395 Цгр. “аз скоро ще я тръшна на болно легло”

396 Цгр. “жезъл железен”

397 Цгр. “звездата утрення”

398 Вместо РИ: “няколко души”, в Цгр. ст. 4 е: “Но имаш малко имена и в Сардис, които не са осквернили дрехите си, и пр.

399 Вместо РИ: “Понеже си опазил Моята заповед да търпиш”, а в Цгр. ст. 10 е: “Понеже си упазил словото на моето търпение, и аз ще, и пр.

400 Вместо РИ: “Начинателят на всичко, което Бог е създал”

401 Цгр. “първият глас”

402 Цгр. “подобно на смарагд”

403 Вместо РИ: “не престават денем и нощем, и пр.

404 Цгр. “къпони”

405 Ако северната част, която се заселила на границата на Нефталим, се е присъединила към това племе, това не би ли било естественно разяснение защо майката на Хирам, Соломоновият архитект, се казва в 2Лет. 2:14, че е била “жена от Дановите дъщери”, а в 3Цар. 7:14 се нарича “вдовица жена от Нефталимовото племе?”.

406 В Цгр. “пропастта на бездната”, вместо РИ: “бездънната пропаст”

407 В Цгр. ст. 17 започва така: “И така видях конете във видение, и пр.

408 Цгр. “брони”

409 В Цгр. края на ст. 6 е: “…. и морето и каквото е в него, че не ще да има вече време”, а в РИ стихът завършва така: “и морето и каквото има в него, че не щеше да има вече бавене”

410 В Цгр. ст. 1 започва така: “И застанах на пясъкът морски, и видях звяр, който възлизаше от морето, и пр.”, докато в РИ: “И застанах на пясъкът морски” липсват.

411 Според Гръцката митология Титаните били изполини, които се борили с боговете.

412 РИ, “лин”

413 РИ, “линовете”

414 Или “течност” – бел. ред.

415 Цгр. “на”

416 Цгр “китари Божии”

417 Цгр. “на”

418 Цгр. “свърши се”

419 Цгр. “град голям”

420 Цгр. “многото”

421 или “Вавилонската кула” – бел. ред.

422 В РИ: “и роби и човешки души”, в Цгр края на ст. 13 е: “…. и пшеница, и добитъци, и овци, и коне, и колесници, и телеса и души човешки”

423 Цгр. казва “като огнен пламък”

424 Цгр. “сабя”

425 Цгр. “закланите”

426 или “справедлив” – бел. ред.

427 или “общуване, контактуване” – бел. ред.

428 Цгр. “свърши се”

429 Цгр. “И показа ми чиста река”

430 Цгр. “за да имат власт”

Назад | Съдържание