Български
Християнски песни

“Христовото слово да се вселява във вас богато;
с пълна мъдрост учете се и увещавайте се
с псалми и химни и духовни песни,
като пеете на Бога с благодат в сърцата си”.

Въведение
Школа за китара
За водача на хваление

A
Авва Отче, нека съм (A) - 175
Аз дишам Теб Исус (A) - 178
Аз издигам Твойто име (G) - 17
Аз искам да съм като Теб (C) - 137
Аз на теб цялата слава отдавам (C) - 57
Аз нуждая се от Теб (C) - 41
Аз нямам злато (E) - 74
Аз съм веч блажен (E) - 75
Аз съм спасен (C) - 132
Аз съм твой (E) - 110
Аз се реших да следвам Господа (C) - 26
Аз ще вляза в портите Му (C) - 139
Аз ще пея на Бог завинаги (C) - 141
Аз ще пея, ще танцувам (C) - 119
Аз ще пея за Исуса (G) - 76
Аз ще пея за любовта Ти (E) - 10
Агьовлес ме гельом (Em) - 20
Ако жадува душата ти (Am) - 176
Алилуя, Бог е с нас (C) - 131
Алилуя/Господ иде (G) - 185
Алилуя, Исус е жив (C) - 36
Алилуя, Исус Победител Си (Em) - 133
Алилуя, пее ми сърцето (C) - 77
Алилуя, Ти викни (G) - 96

Б
Безкрайна е любовта на Исуса (E) - 120
Бим - бам - бим (E) - 184
Бог да пази България (Em) - 122
Бог направи път/God will make a way (E) - 46
Бог със Слово сътвори света (E) - 2
Благодарим Ти, мили Боже (Am) - 151
Благодаря Ти, Отче мой/Give thanks (E) - 22
Благословение, слава и почит (C) - 104
Благословения изливаш от небето (Am) - 152
В малко градче, в късна нощ (G) - 103

В
В тишината аз (D) - 164
Велики Боже, гледам световете (A) - 79
Велики и чудесни са Твоите дела (E) - 29
Винаги радвай се (E) - 113
Вглеждам се в Твойта святост (C) - 68
Вдигам очите към планините (C) - 166
Влез през вратата с благодарение (Am) - 67
Всеки нов ден (C) - 153
Във кръвта на Христа (G) - 78
Върши Бог чудеса (G) - 44
Всред скърби и вълнения (G) - 81

Г
Господ е канара моя (D) - 82
Господи, Ти си казал (A) - 43

Д
Да, Той е Бог (D) - 149
Да, Той е на трона (G) - 157
Дарен (Dm) - 183
Днес обричам се да Ти служа (C) - 138
Днес Спасител се роди (C) - 191
Дойде на света, тъмнината прогони (D) - 50
Дойдете да пеем на Царя наш (Em)- 69
Душата ми тихо уповава (Dm) - 66
Душе на живия Бог (C) - 123

З
Запей и тръгни с Алилуя, Амин (E) - 84
Заради мен остави славата си в небеса (Em) - 53

Е
Едно нещо съм поискал от Отца (D) - 60
Ей, възкръсна наший спас (C) - 83
Ела и виж славата на Бог (G) - 107
Елате, о верни (G) - 189
Ето идвам аз към теб (D) - 168
Ето ни във молитвата сега (Hm) - 63
Ето, Той е жив (E) - 144

Ж
Живата вода (D) - 73
Животът е в Тебе (G) - 34

И
И Духът, и невястата (Am) - 3
Издигам очи към Теб (E) - 163
Издигни ръце (Em) - 99
Измий сърцето ми (D) - 37
Има сила, чудотворна мощ (G) - 85
Имаме една мечта (G) - 171
Истина чудна една, има в Библията (D) - 27
Исус е Бог! Той е Цар (E) - 35
Исус имам нужда от Теб (G) - 42
Исус - свято име, чуден Спасител (C) - 181
Исус,скъпо име си за мен (D) - 135
Исус, Ти си тъй чудесен (C) - 136
Исусе, Спасител - 55; My Jesus, my Savior (A) - 55б
Исусе мой, при тебе ида (E) - 86
Исусе, обичаш ме аз знам (G) - 102
Исусе, хваля те, Исусе, възвишавам Те (D) - 169

К
Как прекрасно, чудно е навън (Em) - 62
Капитан е на войската Исус (C) - 128
Кога Ной бе носен (D) - 150
Когато слушам за Христа (E) - 12
Кое дете с добро лице (Em) - 30
Колко драгоцен приятел (C) - 87
Колко е хубаво братя (Em) - 125
Красив Си, Господи (C) - 31

Л
Лампата си запали нека да гори (E) - 54
Любовта Божия е (Dm) - 162
Любовта на Бога чака (D) - 111

М
Мангав те дикав (Gm) - 21
Мир като река (A) - 7
Моя Бог ще призова (C) - 39
Моят баща е голям и силен (C) - 58
Моята молитва (E) - 28

Н
Над всяка сила, над всяка власт (A) - 49
Намангава ме о барвалипе (C) - 18
Нашия Цар е издигнат високо (E) - 25
Не/5 аз няма да се върна назад (E) - 160
Не в красиви речи и молби (Hm) - 80
Не нам, Господи (Em) - 70
Не ни изведе Той до тук (Em) - 174
Небесни отче ний те хвалим (A) - 56
Нежно моето сърце Те кани (D) - 97
Нека идем в Божи храм (D) - 172
Нов народ възкръсва днес в България! (Dm) - 5
Носим Ти жертва на хвала (C) - 140
Нуждая се повече от Теб (E) - 23
Няма никой като Теб (C) - 155

О
Обичам Те, Исусе, обичам Твоя глас (C) - 154
Обичам Те, Исусе, и искам тази обич (E) - 15
Обичам Те, мой Спасителю (D) - 32
От Голгота жива вода струи (E) - 158
Отдаваме Ти почит (C) - 16
О, величая Те (C) - 38
О, колко чудна благодат - 51; Amazing grace (E) - 51б
О, неизмерима милост (A) - 88
О, мило градче Витлеем (Е) - 188
О, свята нощ (C) – 192
О, чудна, славна, свята нощ (D) - 89
Осана /3 в-висините (G) - 72
Отче наш (D) - 182

П
Пастирю Христе (D) - 134
Петър с Йоана (G) - 118
Пей алилуя на Христа (Hm) - 156
По това ще ви познаят (D) - 109
Повече от всичко (E) - 108
Преди във Витлеем (A) - 6
Преливай във мен/Rule over my soul (E) - 124

Р
Радвай се и пей, Исуса прослави (E) - 52
Радвайте се с цялото сърце (E) - 14
Ревност за Господа (Hm) - 145
Ръкопляскайте с ръце (D) - 159

С
С небесно оръжие (Em) - 173
С песни благодарствени (Am) - 47
Само Бог дава мир съвършен (C) - 4
Само Бог е най-велик (E) - 190
Самотен аз бях (G) - 112
Свят, свят, свят е Господ (A) - 129
Свят е Господ Бог (Em) - 148
Свят е, свят е Бог, Бог на сила и мощ/ англ. (C) - 71
Свят е4, достоен за чест и хвала (Em) - 167
Святи Дух - чудесен си (G) - 24
Себе си ти пред Отца смири (Em) - 179
Сила дай и дръж ме ти (C) - 92
Скоро, много скоро (E) - 161
Слава, благодарност (Dm) - 114
Слава3 на Христа (C) - 115
Слава во вишних (A) - 93
Следвай ме (C) - 94
Слей ни в едно, Боже (D) - 8
Слушай винаги гласът ми (Dm) - 106
Слушам зова на Исуса (Cism) - 95
Спасението идва от (G) - 117
Сърце чисто (G) - 130
Със Исуса искам да живея (Em) - 90

Т
Там, при реката ти ела (E) - 48
Татко мой (E) - 33
Твойта кръв (A) - 105
Твойто слово е светилник мой (E) - 186
Творец на небесата (Am) - 126
Твоят огън, Боже, дай в сърцето ми (Hm) - 11
Тебе Боже пеем ний (Em) - 165
Ти не се обръщай никога назад (G) - 96
Ти си верен Господи (Hm) - 65
Ти грижиш се за всеки (C) - 177
Ти си достоен Господи (C) - 116
Ти си мой цар (D) - 127
Ти си моя крепост днес (Dm) - 147
Ти си спасителна канара (Dm) - 40
Тиха нощ свята нощ (A) - 59
Тихо в този час сега (Em) - 98
Тоз е денят (C) - 142
Тоз свят не е мой дом (E) - 64
Той е мощният на Израел (Am) - 45
Той свърши всичко (Dm) - 146
Той е тук, алелуя (C) - 170
Той умря на кръст за мен (Am) - 101
Твърдо ще стоя (E) - 91

Х
Хава нагила/Слава и почит (E) - 1
Хвалете Господа, защото е добър (G) - 13
Хвалете Господа от небесата (Dm) - 9

Ц
Царството Божие (D) - 61

Ч
Чуден си, чуден си, Исусе чуден Си (E) - 180
Чуйте ангелския глас (D) - 187

Ш
Шунен туме пралален (Gism) - 19

Щ
Ще празнуваме (Dm) - 143
Ще те хваля, Творец на всичко си / англ. (A) - 100
Щом Духът на Бога е в сърцето ми (Dm) - 121

Download

Напред