Въведение

Цялото писание е Боговдъхновено, но има отделни стихове и пасажи, които притежават особена важност за Христовите последователи. Такива са: Златния стих – Йоан 3:16, Първата заповед – Матея 22:37, Златното правило – Матея 7:12, Великото поръчение – Матея 28:19, и др.

Всички те е препоръчително да се знаят и изпълняват от учениците на Исус. Както самия Господ правеше.

Когато Христос бе изкушаван от дявола, Той му цитираше словото правилно. Той го знаеше наизуст и го цитираше на място. Дяволът му казваше: “Ако си Божи син, хвърли се от тук долу, защото е писано: “Ще изпрати ангелите си за тебе да те пазят, да не би да удариш о камък ногата си”. Господ отговори: “Писано е още, да не изпитваш Господа своя Бог”. Двуострия меч беше в устата Му – Откр. 19:15 , с който Той воюваше. Днес ние също можем да го използваме, защото оръжията с които воюваме не са плътски – 2Кор. 10:4.

“Съкровищница от стихове” е създадена, за да подсили християнския ни живот и духовно воюване. Стиховете събрани тук могат да се четат в ежедневното четене и молитва, да се учат наизуст, могат да се използват по различни случаи и поводи.

“Съкровищницата” включва стихове от духовно-практично значение, стихове за назидание, за насърчение, които да дават сила за всеки ден.

Тя представя в цялост книгите: Битие, Псалми, Притчи, Еклесиаст, Евангелията, Деяния на апостолите, Евреи, Откровение и др., както включва и стихове от цялата Библия, към които могат да се добавят още и още.

Библията е неизчерпаемо съкровище. Удивително е как ние преоткриваме нейните бисери в момент на просветление и откровение от Светия Дух; местата които са ни добре познати придобиват нов смисъл за нас, други ги четем като че никога не сме ги чели и си казваме: “хей” Бог си ги е казал нещата толкова одавна, а как актуално звучат за нас, тук и сега.

Вярваме, че събраното в този сборник ще бъде един иснструмент, чрез който Бог ще ви говори и ще работи във вашия живот според времето и нуждата.

И нека да си пожелам: Словото да се вселява в нас богато и да обновяваме ума си с него, за да се уподобяваме повече и повече на Бога, това е освещението, което е цел на земния ни живот, което ще бъде подготовка за идния, за вечния живот. Нека копнеем да гледаме Неговото лице, нека копнеем да бъдем с Него.

Данаил Радков

 

Съдържание | Напред