Изход

Из. 23:25 Но да служиш на Господа вашия Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви.
Из. 23:26 Не ще има пометкиня или бездетна в земята ти, числото на дните ти ще направя пълно.

Назад | Съдържание | Напред