Иов

Иов 19:25 Зная, че е жив Изкупителят ми, И че в последно време ще застане на земята;
Иов 19:26 И, като изтлее след кожата ми това тяло, Пак вън от плътта си ще видя Бога:

Назад | Съдържание | Напред