Песен на песните

П.П. 8:6 Защото любовта е силна като смъртта.
П.П. 8:7 Много води не могат угаси любовта,
Нито реките могат я потопи;

Назад | Съдържание | Напред