Исаия

Ис. 12:2 Ето, Бог ми е спасение;
Ще уповавам, и не ще се боя;
Защото Господ Иеова е моя сила и песен,
И Той стана мое спасение.
Ис. 12:3 Затова с веселие ще начерпете вода
От изворите на спасението.

Ис. 26:3 Ще опазиш в съвършен мир
Непоколебимия ум,
Защото на Тебе уповава.
Ис. 26:4 Уповавайте на Господа винаги,
Защото Господ Иеова е вечна канара:

Ис. 40:28 Не знаеш ли? не си ли чул,
Че вечният Бог Иеова,
Създателят на земните краища,
Не ослабва и не се уморява?
Неговият разум е неизследим.
Ис. 40:29 Той дава сила на ослабналите,
И умножава мощта на немощните.
Ис. 40:30 Даже младите ще ослабнат и ще се уморят.
И отбраните момци съвсем ще паднат;
Ис. 40:31 Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си,
Ще се издигат с крила като орли,
Ще тичат и няма да се уморят,
Ще ходят и няма да ослабнат.

Ис. 41:10 Не бой се, защото Аз съм с тебе;
Не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог;
Ще те укрепя, да! ще ти помогна.
Да! ще те подпра с праведната Си десница,

Ис. 49:15 Може ли жена да забрави сучещото си дете
Та да се не смили за чадото на утробата си?
Обаче те, ако и да забравят,
Аз все пак няма да те забравя.
Ис. 49:16 Ето, на дланите Си съм те врязал;
Твоите стени са винаги пред Мене.

Ис. 50:4 Господ Иеова ми даде език на учените,
За да зная как да помогна с дума на уморения;
Всяка заран Той събужда,
Събужда ухото ми,
За да слушам като учащите се.

Ис. 50:10 Кой измежду вас се бои от Господа
И слуша гласа на Неговия служител,
Но ходи в тъмнина и няма светлина?
Такъв нека уповава на името Господно,
И нека се обляга на своя Бог.

Ис. 53:1 Кой е повярвал известието ни?
И на кого се е открила мишцата Господна?
Ис. 53:2 Защото израсна пред Него като отрасъл,
И като корен от суха земя;
Нямаше благообразие, нито приличие та да Го гледаме,
Нито красота та да Го желаем.
Ис. 53:3 Той бе презрян и отхвърлен от човеците.
Човек на скърби и навикнал на печал;
И, както човек, от когото отвръщат хората лице,
Презрян бе, и за нищо Го не счетохме.
Ис. 53:4 Той наистина понесе печалта ни,
И със скърбите ни се натовари;
А ние Го счетохме за ударен,
Поразен от Бога, и наскърбен.
Ис. 53:5 Но Той биде наранен поради нашите престъпления,
Бит биде поради нашите беззакония;
На Него дойде наказанието докарващо нашия мир,
И с Неговите рани ние се изцелихме.

Ис. 55:6 Търсете Господа, докле може да се намери.
Призовавайте Го докато е близо;
Ис. 55:7 Нека остави нечестивият пътя си,
И неправедният помислите си,
Нека се обърне към Господа, и Той ще се смили за него,
И към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.

Ис. 61:1 Духът на Господа Иеова е на мене;
Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките,
Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените,
Да проглася освобождение на пленниците,
И отваряне затвора на вързаните;
Ис. 61:2 Да проглася годината на благоволението Господно,
И деня на въздаянието от нашия Бог;
Да утеша всичките наскърбени;


Ис. 66:1 Така казва Господ:
Небето Ми е престол,
И земята е Мое подножие;
Какъв дом искате да построите за Мене?
И какво ще бъде мястото на Моя покой?
Ис. 66:2 Защото Моята ръка е направила всичко това,
И по тоя начин всичко това е станало, казва Господ;
Но пак, на този ще погледна,
На оня, който е сиромах и съкрушен духом,
И който трепери от словото Ми.

Ис. 66:7 Преди да се замъчи, тя роди;
Преди да дойдат болките й, освободи се и роди мъжко.
Ис. 66:8 Кой е чул такова нещо? кой е видял такива?
Родила ли би се една земя в един ден?
Или родил ли би се един народ отведнъж?
Но сионската дъщеря щом се замъчи роди чадата си.
Ис. 66:9 Аз, Който довеждам до раждане,
Не бих ли направил да роди? казва Господ;
Аз, Който правя да раждат,
Затворил ли бих утробата? казва твоят Бог.

Назад | Съдържание | Напред