Еремия

Ер. 9:23 Така казва Господ:
Мъдрият да не се хвали с мъдростта си,
Силният да не се хвали със силата си,
И богатият да не се хвали с богатството си;
Ер. 9:24 Но който се хвали нека се хвали с това,
Гдето разбира и познава Мене,
Че съм Господ, Който извършвам милост,
Правосъдие и правда на земята;
Понеже в това благоволя, казва Господ,

Ер. 17:5 Така казва Господ:
Проклет да бъде оня човек,
Който уповава на човека,
И прави плътта своя мишца,
И чието сърце се отдалечава от Господа.
Ер. 17:6 Защото ще бъде като изтравничето в пустинята,
И няма да види, когато дойде доброто,
Но ще обитава в сухите места в пустинята,
В една солена и ненаселена страна.
Ер. 17:7 Благословен да бъде оня човек,
Който уповава на Господа,
И чието упование е Господ.
Ер. 17:8 Защото ще бъде като дърво насадено при вода,
Което разпростира корените си при потока,
И няма да се бои, когато настане пекът,
Но листът му ще се зеленее,
И не ще има грижа в година на бездъждие,
Нито ще престане да дава плод.

Ер. 17:9 Сърцето е измамливо повече от всичко,
И е страшно болно; кой може да го познае?
Ер. 17:10 Аз, Господ, изпитвам сърцето,
Опитвам вътрешностите,
За да въздам всекиму според постъпките му,
И според плода на делата му.

Ер. 17:14 Изцели ме, Господи, и ще бъда изцелен;
Спаси ме и ще бъда спасен;
Защото с Тебе аз се хваля.

Ер. 18:1 Словото, което дойде към Еремия от Господа и каза:
Ер. 18:2 Стани та слез в къщата на грънчаря и там ще те направя да чуеш думите Ми.
Ер. 18:3 Тогава слязох в къщата на грънчаря; и, ето, той работеше на колелата си.
Ер. 18:4 И колкото пъти съдът, който правеше от глина, се разваляше в ръката на грънчаря, той пак го правеше на друг съд, както се видя угодно на грънчаря да го направи.
Ер. 18:5 Тогава Господното слово дойде към мене и рече:
Ер. 18:6 Доме Израилев, не мога ли да направя с вас,
Както тоя грънчар? казва Господ. Ето, както е глината в ръката на грънчаря,
Така сте и вие, доме Израилев, в Моята ръка.

Ер. 29:11 Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.
Ер. 29:12 Тогава ще извикате към Мене, и ще отидете та ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам.
Ер. 29:13 И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце.

Ез. 36:26 Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.
Ез. 36:27 И ще вложа Духа Си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията Ми, да пазите съдбите Ми, и да ги извършвате.

Назад | Съдържание | Напред