Захария

Зах. 4:6 Ето Господното слово към Зоровавела, което казва:
Не чрез сила, нито чрез мощ,
Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;
Зах. 4:7 Що си ти, планино велика?
Пред Зоровавела - поле!

Назад | Съдържание | Напред