Марка

Мк. 10:29 Няма човек, който да е оставил къща, или братя, или сестри, или майка, или баща, или чада, или ниви, заради Мене и заради благовестието,
Мк. 10:30 и да не получи стократно сега, в настоящето време, къщи и братя, и сестри, и майки, и чада, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят вечен живот.

Мк. 16:15 Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.
Мк. 16:16 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.
Мк. 16:17 И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;
Мк. 16:18 змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.

Назад | Съдържание | Напред