Лука

Лк. 4:1 А Исус, пълен със Светия Дух, когато се върна в Иордан, бе воден от Духа из пустинята четиридесет дена,
Лк. 4:2 дето бе изкушаван от дявола. И не яде нищо през тия дни; и като се изминаха те, Той огладня.
Лк. 4:3 И дяволът Му рече: Ако си Божий Син, заповядай на тоя камък да стане хляб.
Лк. 4:4 А Исус му отговори: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, [но с всяко Божие слово"].
Лк. 4:5 Тогава като Го възведе [на една планина] на високо и Му показа всичките царства на вселената, в един миг време, дяволът Му рече:
Лк. 4:6 На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, (защото на мене е предадена, и аз я давам комуто ща), -
Лк. 4:7 и тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде Твое.
Лк. 4:8 А Исус в отговор му каза: Писано е: "На Господа твоя Бог да се кланяш, и само Нему да служиш".
Лк. 4:9 Тогава Го заведе в Ерусалим, постави Го на крилото на храма, и Му рече: Ако си Божий Син, хвърли се от тук долу;
Лк. 4:10 защото е писано: -
"Ще заповяда на ангелите Си за Тебе, да Те пазят;
Лк. 4:11 И на ръце ще Те дигат,
Да не би да удариш о камък ногата Си".
Лк. 4:12 А Исус в отговор му рече: Казано е: "Да не изпитваш Господа твоя Бог".
Лк. 4:13 И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от Него за известно време.

Лк. 10:19 Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди.
Лк. 10:20 Обаче, недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са написани на небесата.

Лк. 12:1 Пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие.

Лк. 16:10 Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен.

Лк. 16:15 Онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога.

Лк. 12:15 Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.

Лк. 17:10 Също така и вие, когато извършите все що ви е заповядано, казвайте: Ние сме безполезни слуги; извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим.

Лк. 21:34 Внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка;

Назад | Съдържание | Напред