Иоана

И-н 1:1 В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.
И-н 1:2 То в начало беше у Бога.
И-н 1:3 Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.
И-н 1:4 В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.
И-н 1:5 И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.

И-н 1:11 У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха.
И-н 1:12 А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име;
И-н 1:13 които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.

И-н 1:18 Никой, кога да е, не е видял Бога; Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.

И-н 2:1 На третия ден имаше сватба в Кана галилейска и Исусовата майка беше там.
И-н 2:2 И Исус и учениците Му бяха поканени на сватбата.
И-н 2:3 И когато се свърши виното, майката на Исуса Му казва: Вино нямат.
И-н 2:4 А Исус й казва: Какво има между Мене и тебе жено? часът Ми още не е дошъл.
И-н 2:5 Майка Му казва на слугите: Каквото ви рече, сторете.
И-н 2:6 А там имаше шест каменни делви, поставени по обичая на юдейското очищение, които побираха по две или три мери.
И-н 2:7 Исус им казва: Напълнете делвите с вода. И напълниха ги до горе.
И-н 2:8 Тогава им казва: Налейте сега та занесете на настойника на угощението. И те занесоха.
И-н 2:9 И когато настойникът на угощението вкуси от водата, сега превърната на вино, и не знаеше откъде беше, (но слугите, които бяха налели водата знаеха), настойникът на угощението повика младоженеца и му каза:
И-н 2:10 Всеки човек слага първо доброто вино, и по-долното след като се понапият; ти си задържал доброто вино до сега.
И-н 2:11 Това извърши Исус в Кана галилейска като начало на знаменията Си, и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.

И-н 2:23 И когато беше в Ерусалим, на пасхата през празника мнозина повярваха в Неговото име, като гледаха знаменията, които вършеше.
И-н 2:24 Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всичките човеци,
И-н 2:25 и защото Той нямаше нужда да Му свидетелствува някой за човека, понеже сам знаеше що има в човека.

И-н 3:5 Ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.

И-н 3:16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
И-н 3:17 Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.
И-н 3:18 Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.

И-н 3:27 Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето.

И-н 3:30 Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам.

И-н 4:34 Моята храна е да върша волята на Онзи, Който ме е пратил, и да върша Неговата работа.

И-н 14:1 Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене.
И-н 14:2 В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.
И-н 14:3 И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.

И-н 14:12 Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; защото Аз отивам при Отца.
И-н 14:13 И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина.
И-н 14:14 Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя.
И-н 14:15 Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.
И-н 14:16 И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века.
И-н 14:17 Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.
И-н 14:18 Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.

И-н 16:32 Ето, настава час, даже дошъл е, да се разпръснете всеки при своите си, и Мене да оставите сам; обаче не съм сам, защото Отец е с Мене.

И-н 21:25 Има още и много други дела, които извърши Исус; но ако се напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свят не щеше да побере написаните книги. [Амин].

Назад | Съдържание | Напред