1 Петрово

1Пет. 1:14 Като послушни чада, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във време на незнанието си;
1Пет. 1:15 но, както е свет Тоя, Който ви е призовал, така бивайте свети и вие в цялото си държане;
1Пет. 1:16 защото е писано: "Бъдете свети, понеже Аз съм свет".

1Пет. 1:17 И ако призовавате като Отец Този, Който без лицеприятие съди, според делото на всекиго, то прекарайте със страх времето на вашето престояване,
1Пет. 1:18 като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви,
1Пет. 1:19 но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,

1Пет. 2:1 И тъй, като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване,
1Пет. 2:2 пожелавайте като новородени младенци, чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение,
1Пет. 2:3 ако сте опитали, "че Господ е благ;"
1Пет. 2:4 При Когото идвайки, като при жив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен,
1Пет. 2:5 и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа.

1Пет. 2:9 Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина:
1Пет. 2:10 вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили.

1Пет. 2:11 Възлюбени, умолявам ви, като пришелци и чужденци на света, да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата;

1Пет. 2:13 Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя, като върховен владетел,
1Пет. 2:14 било на управителите, като пратеници от него, за да наказват злодейците и за похвала на добротворците.
1Пет. 2:15 Защото това е Божията воля, като правите добро, да затуляте устата на невежите и глупави човеци;
1Пет. 2:16 като свободни, обаче, не употребяващи свободата за покривало на злото, но като Божии слуги.
1Пет. 2:17 Почитайте всички; обичайте братството; от Бога се бойте, царя почитайте.

1Пет. 2:21 На това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас, и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки;
1Пет. 2:22 Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавщина в устата Му;
1Пет. 2:23 Който бидейки охулван, хула не отвръщаше; като страдаше, не заплашваше; но предаваше делото Си на Този, Който съди справедливо;
1Пет. 2:24 Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте.

1Пет. 3:8 А, най-после, бъдете всички едномислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри.
1Пет. 3:9 Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив благославяйте; понеже на това бяхте призовани, за да наследите благословение.

1Пет. 3:15 Почитайте със сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, (но с кротост и страхопочитание), на всекиго, който ви пита за вашата надежда.

1Пет. 3:16 Имайте чиста съвест, така щото във всичко, в което ви одумват да се посрамят ония, които клеветят добрата ви в Христа обхода.
1Пет. 3:17 Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако е такава Божията воля, а не като вършите зло.

1Пет. 4:7 А краят на всичко е наближил; и тъй, живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва.

1Пет. 4:8 Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове.

1 Пет. 4:10  Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многоразличната Божия благодат.
1Пет. 4:11 Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии словеса; ако служи някой, нека служи, като такъв, който действува със силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез Исуса Христа, Комуто е славата и господството до вечни векове. Амин.

1Пет. 4:12 Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно;
1Пет. 4:13 но радвайте се за гдето с това вие имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава.
1Пет. 4:14 Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото Духът на славата и на Бога почива на вас [откъм тях се хули, а откъм вас се прославя].
1Пет. 4:15 Никой от вас да не страда като убиец, или крадец, или злодеец, или като такъв, който се бърка в чужди работи.
1Пет. 4:16 Но, ако страда някой като християнин, да се не срамува, а нека слави Бога с това име.

1Пет. 5:7 Всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.

1Пет. 5:8 Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.
1Пет. 5:9 Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света.

1Пет. 5:10 Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христа [Исуса], ще ви усъвършенствува, утвърди, укрепи [и направи непоколебими], след като пострадате малко.
1Пет. 5:11 Нему да бъде господството до вечни векове. Амин.

Назад | Съдържание | Напред