2 Петрово

2Пет. 1:20 И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля;
2Пет. 1:21 защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух.

2Пет. 3:8 Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден.
2Пет. 3:9 Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.

2Пет. 3:10 А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.
2Пет. 3:11 Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свето живеене и в благочестие,
2Пет. 3:12 като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат!
2Пет. 3:13 А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.

Назад | Съдържание | Напред