Римляни

Рим. 1:16 Не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника.
Рим. 1:17 Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: "Праведният чрез вяра ще живее".

Рим. 5:1 Оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос;

Рим. 8:1 Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, [които ходят, не по плът но по Дух].

Рим. 8:3 Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради туй, че бе ослабнал чрез плътта, Бог го извърши като изпрати Сина Си в плът подобна на греховната плът и в жертва за грях, и осъди греха в плътта,

Рим. 8:12 Братя, ние имаме длъжност, обаче, не към плътта, та да живеем плътски.
Рим. 8:13 Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате телесните действия, ще живеете.
Рим. 8:14 Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.

Рим. 8:15 Не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва Отче!

Рим. 8:26 Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания;
Рим. 8:27 а тоя, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайствува за светиите по Божията воля.

Рим. 8:28 Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

Рим. 8:31 И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?
Рим. 8:32 Оня, Който не пожали Своя Син, но Го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с Него и всичко?
Рим. 8:33 Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, Който ги оправдава?
Рим. 8:34 Кой е оня, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, Който умря, а при това и биде възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога, и Който ходатайствува за нас?
Рим. 8:35 Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? скръб ли, или утеснение, гонение или глад, голота, беда, или нож?
Рим. 8:36 (защото, както е писано:
"Убивани сме заради Тебе цял ден;
Считани сме като овце за клане").
Рим. 8:37 Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.
Рим. 8:38 Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили,
Рим. 8:39 нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.

Рим. 9:16 Не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, Който показва милост.

Рим. 12:9 Любовта да бъде нелицемерна; отвращавайте се от злото, а прилепявайте се към доброто.
Рим. 12:10 В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит.
Рим. 12:11 В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа.
Рим. 12:12 Радвайте се в надеждата, в скръб бивайте твърди, в молитва постоянни.
Рим. 12:13 Помагайте на светиите в нуждите им; предавайте се на гостолюбие.
Рим. 12:14 Благославяйте ония, които ви гонят, благославяйте, и не кълнете.
Рим. 12:15 Радвайте се с ония, които се радват; плачете с ония, които плачат.
Рим. 12:16 Бъдете единомислени един към друг; не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща; не считайте себе си за мъдри.
Рим. 12:17 Никому не връщайте зло за зло; промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци;
Рим. 12:18 ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци.
Рим. 12:19 Не си отмъстявайте, възлюбени, но дайте място на Божия гняв; защото е писано: "На мене принадлежи отмъщението, Аз ще сторя въздаяние, казва Господ".
Рим. 12:20 Но, "Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; Ако е жаден, напой го;
Защото, това като правиш, ще натрупаш жар на главата му".
Рим. 12:21 Не се оставяй да те побеждава злото; но ти побеждавай злото чрез доброто.

Назад | Съдържание | Напред