1 Коринтяни

1Кор. 6:9 Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Недейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците,
1Кор. 6:10 нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство.

1Кор. 6:12 Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно; всичко ми е позволено, но не ща да съм обладан от нищо.

1Кор. 6:15 Не знаете ли, че вашите тела са части на Христа? И тъй, да отнема ли от Христа частите Му и да ги направя части на блудница? Да не бъде!
1Кор. 6:16 Или не знаете, че който се съвъкупява с блудница е едно тяло с нея? защото "ще бъдат", казва, "двамата една плът".
1Кор. 6:17 Но, който се съединява с Господа е един дух с Него.
1Кор. 6:18 Бягайте от блудодеянието. Всеки друг грях, който би сторил човек, е вън от тялото; но който блудствува, съгрешава против своето си тяло.
1Кор. 6:19 Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си,
1Кор. 6:20 защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си, [и с душите си, които са Божии].

1Кор. 7:23 С цена сте били купени; не ставайте роби на човеци.

1Кор. 8:1 Знанието възгордява, а любовта назидава.

1Кор. 8:4 Знаем, че никакъв бог, изобразен от идол, няма на света, и че няма друг Бог освен един.
1Кор. 8:5 Защото, ако и да има така наричани богове, било на небето или на земята, (както има много богове, и господари много),
1Кор. 8:6 но за нас има само един Бог, Отец, от Когото е всичко, и ние за Него, и един Господ, Исус Христос, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него.

1Кор. 9:24 Не знаете ли, че, които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите.
1Кор. 9:25 И всеки, който се подвизава, се въздържа от всичко. Те вършат това за да получат тленен венец, а ние нетленен.
1Кор. 9:26 И тъй, аз така тичам, не като към нещо неизвестно; така удрям, не като че бия въздуха;

1Кор. 13:4 Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее,
1Кор. 13:5 не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло,
1Кор. 13:6 не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината,
1Кор. 13:7 всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.
1Кор. 13:8 Любовта никога не отпада;

1Кор. 13:11 Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствувах, като дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм детинското.

1Кор. 13:13 Отсават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта.

1Кор. 15:1 Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите,
1Кор. 15:2 чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, - освен ако сте напразно повярвали.
1Кор. 15:3 Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията;
1Кор. 15:4 че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията;

1Кор. 15:10 С Божията благодат съм каквото съм; и дадената на мене Негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях, - не аз, обаче, но Божията благодат, която беше с мене.

1Кор. 15:19 Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление.

1Кор. 15:32 Ако мъртвите не се възкресяват "нека ядем и пием, защото утре ще умрем".

1Кор. 15:58 Възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен.

Назад | Съдържание | Напред